0708-LaBolera


L'abril de 2010 fou redactat el Projecte d'obres per a la re-urbanització de l'àmbit "Camp de l'Arpa - La Bolera" de Caldes de Montbui, el qual contemplava la re-urbanització del que al seu dia va constituir el primer eixampla del nucli històric de Caldes de Montbui. Es tractava d'un àmbit molt extens quin pressupost estimat per a l'execució de les obres va motivar que no s'abordessin les obres allí contemplades. 

Promotor: Ajuntament de Caldes de Montbui
Situació: part de l'àmbit dit La Bolera
Superfície àmbit: 
    Fase 1: 2.136m² 
    Fase 2: 1.029m² 
    Fase 3: 702m² 
Pressupost d'Execució Material: 
    Fase 1: 560.536,63€ 
    Fase 2: 272.287,65
    Fase 3: 210.836,41
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz 
Empresa constructora: Pendent de licitació 

Així les coses es proposa la re-urbanització únicament d'una part de l'àmbit dit "La Bolera" cara a la posta al dia de les seves instal·lacions, a la renovació dels seus paviments i a la re-ordenació del seu mobiliari urbà i senyalització. 

L'àmbit actual està comprès entre els carrers George Lawrence, buenos Aires, Montserrat i Pi i Margall, tot dividint-lo en tres fases distintes d'execució, de manera que els treballs siguin abordables des del punt de vista econòmic. 

Pel que fa a la mobilitat de l'àmbit, atesa la secció de vials disponibles i la seva naturalesa, cal entendre que aqeusta haurà de restar limitada al pas de vianants i a una circulació de vehicles de tipus veïnal i de serveis. 

Precisament degut a aquesta secció disponible es planteja una secció de carrer que situï a un sòl nivell la cirulació vianant i rodada, tot suprimint gran part de l'aparcament en superfície. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les
https://drive.google.com/file/d/1JGCE71hwM1YyATdg9yquLG8oEIH3c_Hp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sQOSM9I7LM4ouo-wxIVYv_DxljpWjmW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AzTr3-FEDL4-bRGBCKzjbFYoJhNSf9Mm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vWs4eA4FpITPloie2r8QhNjJQRijs1-v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16sKnKRzYDmdBMJpIQ0EdxhhnWNc8fovG/view?usp=sharing

Comments