0710-STISSMA_TRINITAT


En data juliol de 2019 ha estat redactat el projecte per a un habitatge al carrer Santíssima Trinitat de Canet de Mar. 

Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, format per dues plantes. A la planta baixa es situa la zona de dia, un dormitori i l'aparcament. A la planta pis es destina a la zona de nit. 

Promotor: D.Espàrrech - B.Baños
Situació: Carrer Santíssima Trinitat, 7 de Canet de Mar
Superfície: 225,08m²
Pressupost d'Execució Material del projecte: 158.266,34€ 
Constructor:  En fase de redacció de projecte
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz
Arquitecte Director: Jordi Fernández Muñoz 
Direcció d'Execució i Coordinacó SS:   -
Any: 2019 - 

La façana principal al carrer Santíssima Trinitat té una composició clàssica, amb obertures intentant sempre mantenir una proporció vertical i amb predonimi del ple sobre el buit, per a una correcta integració a l'entorn urbà en el que es troba. 

Paral·lelament s'ha redactat el corresponent projecte d'enderroc de l'edifici existent. 

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
https://drive.google.com/file/d/1bcK7FuMBPD-iC_we310Ton564qWywJnq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zTerZ5YAyIrOeuABzA8fLAlHOfSQWkuR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IrcE8LsDWeQfkBzbknbtZszHoKpUz2Jl/view?usp=sharingComments