0748-Arranjament de la coberta de l'edifici dit LaTortuga de Dosrius


Arranjament de les cobertes de l'edifici dit La Tortuga, situat a la urbanització de Can Massuet del Far de Dosrius

Promotor: AJUNTAMENT DE DOSRIUS
Situació: carrer Major número 82 - Dosrius
Superfície: 3.701,77m²
Pressupost d'Execució Material: 247.338,91€
Constructor:  Pendent d'adjudicació
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz
Aparellador i Coordinacó SS: -
Any: 2.020 - 

Les tasques han consistin en:

1. Aixecament altimètric i planimètric de l'edifici existent. 
2. Grafiat de patologies interiors i exteriors
3. Redacció d'un projecte bàsic i executiu per a l'arranjament de la coberta actual de l'edifici. 

S'ha utilitzat un dron com ajuda a la caracterització de patologies de coberta.

Es tracta d'un edifici industrial bastit la primera meitat dels anys 50 i hores d'ara sense ús, el qual va acollir la fàbrica de Manufacturas Cañamás (anomenada popularment La Tortuga), i que al seu moment suposà l'inici de arribada d'empreses tèxtils al municipi. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/1Zid2o04m9t8tkzaeOkz_FjPW8Oyz5RRn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16vqrf7GYQbfg5fg9eqNa0Xwce3gBSi86/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_5ZfEuBaRLUzfdEKFiMSBzvdR5boaFFl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xlwl0jts4CuvFXFwjFx6aNJnrwRjMFEz/view?usp=sharingComments