0804-Bonaire6-coberta


Es proposa la substitució d'una part de la coberta de l'edifici siutat al carrer Bonaire 6 d'Arenys de Mar. 

Es tracta d'un edifici de l'any 1.930, amb façanes als carrers Bonaire i carrer de Les Esolapies. 

Promotor: Comunitat de Propietaris
Situació: Carrer Bonaire, 6 d'Arenys de Mar
Superfície: 65m²
Pressupost d'Execució Material: 34.848,32€
Constructor:  Jonathan Sánchez Ríos
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz
Fase de Treball: Direcció de les obres
Arquitecte Director: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2020 - 

L'operació de substitució afecta a la part supeior de l'edifici colindant amb el carrer de Les Escolapies, afectant al pis 3r 2a i una part del pis 2n 1a. 

Es proposa una nova estructura de fusta, pannell sandwich i teula àrab. Es fan també altres actuacions complementàries com són la col·locació d'un aïllament a la mitgera i la impremeabilització d'una part del terrat. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
https://drive.google.com/file/d/1rNdxniuZ1AKV62L9kNuZuCh5w904btTi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bIMjkgQtPfcyf3VNBpD2bCHsU0fNce56/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ngyxKu84LzvyhzHhTb4_dLwcrOvtpGNM/view?usp=sharingComments