0825-PU-TENDA NOVA


Aquest treball pretén definir les obres d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Pla d'Actuació Urbanística número 7 "Tenda nova" del terme municipal de Palau - Solità i Plegamans.  

Promotor: Ajuntament de Palau - Solità i Plegamans
Situació: àmbit del PAU7 "Tenda Nova"
Superfície àmbit: 37.535m² 
Pressupost d'Execució Material: pendent de la redacció de Projecte
Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz 
Actualment en fase de avanç de Projecte d'Obres

A grans trets, podem dir que una part de l'àmbit d'aquest PUA es troba quasi totalment consolidat per l'edificaqció, i està en bona part urbanitzat, si bé resten per realitzar algunes obres d'acabat d'urbanització i l'obertura del vial sud i est. Aquestes obres són necessàries perquè l'Ajuntament pugui fer la recepció de les obres d'urbanització. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/1K5QwipRwjkMPpfm0WyCmXCQXfgyoFL9N/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14JMv7WR6TDKBqP2Dme0mS3eMb80aHGjF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ourIYxB2Z60zGpYu5bhYPhj4AVp-R0Ky/view?usp=sharing

Comments