Christian Fernández


Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del vallès (ETSAV). Amb experiència professional en el desenvolupament i gestió de projectes d’urbanisme i urbanització (urban and planning management). 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV). Con experiencia profesional en el desarrollo y gestión de proyectos de urbanismo y urbanización (urban and planning management).  

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/qui-som

Comments