Treballs d'EDIFICACIÓ PLURIFAMILIAR:


Obres acabades

Obres en projecte

Projectes no reeixits amb algun interès puntual


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/edificacio-plurifamiliar

 Treballs d'ALTRA EDIFICACIÓ: 


Assistencial,
Cases entre mitgeres, 
Unifamiliar aïllat,
Naus i magatzems,
Equipaments comercials, socials, comercials i esportius, 
Restauració i rehabilitació de patrimoni arquitectònic

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/dau%20dauonline%20LaMolina.jpg

Treballs d'URBANISME

Planejament general
Planejament derivat
Estudis de Detall
Parcel·lacions
Reparcel·lacions
Projectes i obres d'urbanització
Gestió urbanística


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/dau%20Puigdomi.jpg