Currículum‎ > ‎

0710-Projecte d'Urbanització U.A.S.U. nº7 El Cònsol d'Arenys de Mar


En data 30 d'abril de 2015, l'Ajuntament d'Arenys de Mar va resoldre les aprovacions definitives dels Projectes de Reparcel·lació i Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació en Sòl Urbà númer 7 "El Cònsol" d'Arenys de Mar, així com fer les respectives publicacions de les resolucions.

Promotor: Comunitat de Copropietaris "Colònia Andersen" d'Arenys de Mar
Situació: Unitat d'Actuació en Sòl Urbà número 7 El Cònsol
Superfície àmbit: 44.326,42m²
Pressupost d'Execució Material: 1.815.253,72€
Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz 
Any aprovació definitiva: 2015

El projecte d'urbanització té per objecte la definició de les obres de re-urbanitació de la UASU. Aquest document proposa tres fases d'execució diferenciades, amb una actuació urgent al carrer de Les Adelfes. El Pressupost d'Execució Material de les obres d'urbanització compreses dins de l'àmbit del projecte és de1.815.253,72€

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXZHE2WjFhZ2ZiSnM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXTWRCU2NKZUppODQ

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXd2NlbF91UTBYenc/view?usp=sharing


https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXdVFwdE5tUzllcXc

Comments