Currículum‎ > ‎

0722-teixido-sta_isabel


REFORMA DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER SANTA ISABEL Nº17 DE VILASSAR DE MAR . La proposta edificatòria es basa en l'actuació sobre els edificis preexistents que es troben situats en dues finques cadastrals diferents. D'una banda la finca cadastral amb façana al carrer Santa Isabel número 17 i, de l'altra, una part de la finca cadastral amb façana al carrer Montserrat número 31. 

Promotor: F.Teixidó
Situació: carrer Santa Isabel número 17 de Vilassar de Mar
Superfície: 209,44m²
Pressupost d'Execució Material: 117.652,70€
Constructor: ARTYCO  Técnica y Construcción SL
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Direcció d'Execució i Coordinacó SS: Sabí Rom i Suñol
Any: 2012 - 2016

Consisteix l'actuació en la conversió en un sòl habitatge de l'edificació pre-existent a la finca situada al carrer Santa Isabel i de l'edificació també preexistent situada al fons de la finca del carrer Montserrat. S'aprofita l'actuació per a l'adequació estructural de l'immoble. 

Respectant la volumetria de l'edificació preexistent, es proposa la creació d'un habitatge, el qual disposarà de planta baixa, planta pis i planta sota-coberta.

Simultàniament a dita actuació es tramita l'expedient per a l'agregació i constitució en règim de propietat horitzontal de les dues finques dites. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXNU1ZeEl2ZW9tams

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXUFFVLXgtUHFvS2c

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXeGt5SW9DZGx5YnM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXWUFPU1ZkTmJkMm8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXcXEwY2RtbG5DZk0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXZWlrSEYxcXhNZEU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXbkFBUmxjcFgyT2c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXTWhmMWZidExPeDg/view?usp=sharing

Comments