Currículum‎ > ‎

0744-CARBONELL


REFORMA DE L'EDIFICI MODERNISTA situat al PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA número 14 de Canet de Mar.

Promotor: Família Carbonell
Situació: passeig de la Misericòrdia, 14 de Canet de Mar
Superfície: 319,01m²
Pressupost d'Execució Material: 132.830,98€
Constructor: Tomás Pérez Segura SL
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2013-2016 

Al solar hi havia inicialment una edificació principal formada per un edifici aïllat de tipus modernista de 21,55×13,52 metres de planta, a més de diverses edificacions auxiliars. 

Reforma de dels dos habitatges situats en la planta pis primer, tot mantenint els actuals límits entre predis preexistents i aprofitant l'actuació per a l'adequació estructural del mateix. Es fa també la restauració de la façana de l'edifici principal preexistent, així com la intervenció en diversos elements de l'exterior. 

Simultàniament es redacta un PROJECTE DE CONSTITUCIÓ EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL per a la inscripció registral dels departaments resultants de l'immoble. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXZEZJWFNfLXNiZGM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXaDlOb3pWTFVtWk0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXOEx6SDFQTjE0bW8

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXTVJEbkZTSEhzRHM

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXSHVYVm9wVVlCdXM/view?usp=sharing

Comments