Currículum‎ > ‎

0804-Pare Fita 87


Proposta per a la reparació de balcons de la façana principal de l'edifici dit Rivamar, situat al Rial de Canalies número 1 d'Arenys de Mar. 

Promotor: Comunitat de Propietaris
Situació: Riera Pare Fita 87 d'Arenys de Mar
Superfície: 
Pressupost d'Execució Material: pendent de valoració
Constructor: pendent d'adjudicació
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2019 - 

Es tracta d'un edifici de planta baixa i 4 plantes pis, situat en un solar de 505,65m² amb 16 departaments, amb una superfície total construida de 1.440m². 

. Es proposa una interveció per reparar aquells elements que presenten deficiències , i que són: 

- Cantells de balcons i ràfecs de formigó vist
- Reparació de paviments de balcons
- Reposició d'arrebossats de paraments verticals
- Neteja d'eflorescències i brutícia de paraments d'obra de fàbrica vista
- Neteja i repintat d'elements metàl·lics
- Reparació de pòrtics de formigó vist de la coberta
- Reparació d'accés i vestíbul de l'edifici. 
https://drive.google.com/file/d/11sd6YWY9838iuMpbzksFueS4J6EToYmm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kFQtAUfT8jrpu3uW1PjMqg9SpACtJzkk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/107BS9nDiNiJNDAOZWF6GgCNBHpE1KAdE/view?usp=sharingComments