Currículum‎ > ‎ALTRA EDIFICACIÓ‎ > ‎

0117-TEATRE PRINCIPAL


L'objecte del treball es la reforma i ampliació de la part de l'edifici del Teatre Principal d'Arenys de Mar situat al carrer Sant Jaume número 2. Les finques on es fa l'actuació són la finca cadastraal situada al carrer de l'Església número 2, on hi ha el Teatre Pirncipal i el bar de la Societat Coral l'Esperança, i la finca situada al carrer de l'Església número 49 cantonada amb el carrer Sant Juame, on hi ha actualment el museu de les puntes Frederic Mares. 

Promotor: AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR
Situació: carrer Sant Jaume número 2 d'Arenys de Mar
Superfície: 522,86m²
Pressupost d'Execució Material: 249.191,03€
Constructor:  En fase de Projecte Bàsic
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Aparellador i Coordinacó SS: 
Any: 2.015 - 

Es proposa actuar a l'edifici i pati preexistent, tot adequant-los a les noves necessitats, i es proposa fer-ho en dues fases. 

En una primera fase es reforma l'edifici i pati amb façana al carrer Sant Jaume, on hi ha una activitat de restauració en planta baixa, així com la planta pis primer on es proposa un espai diàfan per a la Societat Coral. Es fa així mateix una remunta amb una nova planta pis on es disposa d'una oficina - arxiu. 

Es reforma també el cos central on s'hi fa un nou espai destinat a espatlla de l'escenari en planta baixa, així com uns nous camerinos a les plantes superiors. 

Es fan uns nous accessos a totes les actuacions anteriors, alguns a través del pati, que esdevé un espai articulador entre els diferents edificis o parts d'edificis. 

En una segona fase es proposa la retirda del transformador d'electricitat preexistent, així com la col·locació d'un aparell elevador. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXcTFjZzhTQk9UVHc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXUlV6bDdsZUxpRzg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXMDN3bVVkaUxpYVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXbmpwalNUczZzX1E/view?usp=sharing

Comments