Currículum‎ > ‎ALTRA EDIFICACIÓ‎ > ‎

0743-ANTIC_CONSISTORI_PREMIA


REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI CONSISTORIAL i URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA de Premià de Dalt. 

Promotor: Ajuntament de Premià de Dalt
Situació: Plaça de la Vila nº1
Superfície: 734,22m²
Pressupost d'Execució Material: 493.089,80€
Constructor:  UTE CIVIL STONE - IMESAPI
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Lluís Garcia Jiménez
Aparellador i Coordinacó SS: Sabí Rom i Serra
Any: 2014 -  2016

En aquest cas, Despatx d'Arquitectura i Urbanisme ha ofert els serveis d'assistència tècnica a la redacció del projecte bàsic i executiu i en la direcció de les obres per a la reforma i ampliació de l'antic consistori, així com la urbanització de la Plaça de la Vila. 

L'edifici preexistent és un edifici catalogat de tipus modernista, resultat de la remodelació d'una antiga masia de coberta basilical, inicialment concebut com a escoles municipals. Fou realitzat per Bonaventura Bassegoda l'any 1.909. 

L'actuació proposada afecta a l'edificació principal, i a la Plaça de la Vila. No s'actua a l'edificació posterior. Es proposa el manteniment de l'actual edifici, tot fent una reordenació de les distribucions i usos interiors i una restauració de la façana del mateix. L'objectiu és:

- Re-ubicar, reordenar i ampliar els espais de treball i d'atenció al públic de la policia local,
- Re - urbanitzar la Plaça de la Vila, 
- Facilitar la circulació de persones amb mobilitat reduÏda per l'edifici, 
- Actualitzar i posar al dia les instal·lacions a les vigents exigències i normatives, 
- Traslladar el jutjat de pau a la planta segona de l'edifici, 
- Adequació de la planta primera de l'edifici. 

En el decurs de l'execució de les obres, s'han pogut recuperar elements arquitectònics d'interès patrimonial preexistents a l'edifici, com ara els paviments hidràulics de la planta pis primer. S'ha fet també la recuperació de l'antiga sala noble de la planta primera. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXeTlheGlLcmowVmc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXNGp6YjBLWDlCeVU/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXNkdadVhobE1MaXM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXTm4yNXIxeENVanM

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXODZoQTN1TVlRc0k

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXZVlfNXptTmtiTTgComments