Currículum‎ > ‎ALTRA EDIFICACIÓ‎ > ‎

0753-GASPAR


HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT AL CAMÍ VELL DE CALDES 24 (abans parcel·la LV-30) de laURBANITZACIÓ "LES VIL·LES" D'ARENYS DE MAR

Promotor: S.Gaspar
Situació: Camí Vell de Caldes número 24 d'Arenys de Mar
Superfície: 446,68m²
Pressupost d'Execució Material: 356.003,16€
Constructor:  Sergio Mérida Barrero
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Direcció d'Execució i Coordinació SS:  Josep Miquel Cabezos Morro
Any: 2014 - 2016

La proposta edificatòria contempla un edifici format per quatre plantes, una sota rasant i tres sobre rasant. 

La planta primera conté la zona de dia, més un dormitori. Es una planta a diferents nivells. La planta segona conté la zona de nit, formada per tres dormitoris, un d'ells de tipus suite, bany i bugader. La planta baixa conté un espai polivalent. La planta soterrani conté l'aparcament. 

Pel que fa a la composició volumètrica, els prismes situats sobre rasant d'entrada tenen com a directriu el carrer Sa Guàrdia, La planta primera, d'accés a l'habitage, pren les directrius del carrer Sa Guàrdia i del Camí Vell de Caldes. Les plantes baixa i soterrani prenen les directrius del Camí Vell de Caldes. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
 
https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXcUVsZERvWEZQeFE

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXQ0wybEo0c1VSY2c

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXd1pBcmc5S2xSY28

https://drive.google.com/open?id=0Bz9CBWDTZbLXQ2YtRTFzaThYX2M

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXREZ5OHczZHFjSTg/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXMjZBVmhxTmZuZkE/view?usp=sharing

Comments