Currículum‎ > ‎ALTRA EDIFICACIÓ‎ > ‎

0759-COLL


CONVERSIÓ EN HABITATGE DELS LOCALS  situat al carrer d'AVALL número 3 primer pis i panta baixa d'Arenys de Mar. 

Promotor: J.Coll
Situació: Carrer d'Avall nº3 d'Arenys de Mar
Superfície: 102,39m²
Pressupost d'Execució Material: 33.091,42€
Constructor:  
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2014 -  2017

En base a la preexistència de l'immoble, i en base també a la vigent normativa, es proposa l'agregació dels dos departaments preexistents a fi efecte de convertir-los en una sola entitat registral, així com reformar-lo i adequar el seu ús a habitatge. 

La proposta que es fa té una mínima intervenció sobre l'edifici preexistent, tot recuperant o posant en valor aquells elements singulars. A la planta pis primer, que és la planta d'accés, es proposa la creació d'una sala d'estar-menjador amb cuina tipus "office" incorporada, un bany i un dormitori. 

A la planta baixa es crea un espai diàfan destinat a traster, un bany i les escales de connexió amb la planta superior. Amb l'enderroc d'alguns elements preexistents afegits a l'edifici original, es proposa la creació d'un pati de llums zenital, la qual cosa permet la recuperació dels arcs preexistents a dita planta. 

Simultàniament es porta a terme la gestió necessària amb la Comunitat de Propietaris, notaria i Registre de la propietat per tal de poder portar a terme l'agregació i inscripció registral del departament resultant.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXZnk1RjRTTGVYYkk/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXQlVueEtkcVYtSHM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXbk9ZZFlXbzRDOUk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXYmN5bzdrYXJqbU0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXSEVYQ2dLb01xajA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXei16ZjNTUGJndFk/view?usp=sharingComments