Currículum‎ > ‎ALTRA EDIFICACIÓ‎ > ‎

0781-Boada_ampliació


AMPLIACIÓ DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT SITUAT AL CARRER LLEBEIG NÚMERO 43 DE LA URBANITZACIÓ "CAN TARRÉ" DE VILOBÍ D'ONYAR. 

Promotor: Elvira Boada
Situació: Carrer Llebieg número 43 - urbanització "Can Tarré" - Vilobí d'Onyar
Superfície: 78,60m² ampliaciói - 41,63m²
Pressupost d'Execució Material: 105.440,63€
Constructor:  En fase de redacció del projecte executiu
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Direcció d'Execució i Coordinacó SS:  
                                    Ingrid Artigas Staak - Jaume Vila Grabuleda
Any: 2016 - 2017

En base a les preexistències de l'immoble, i en base a les necessitats de la propietat, es proposa la reforma i ampliació de l'edifici preexistent.

A la planta baixa, es proposa la creació d'una sala polivalent, un servei i les escales d'accés a la planta superior. 

A la planta pis primer, es proposa la creació de dos nous dormitoris. Aquests es situen dos esgraons per sobre de la resta de la planta, de manera que la primera de les sales polivalents tingui més alçada. 

Aquesta intervenció es fa sobre un edifici en "L" que bastit l'any 2005 en base a un projecte ja realitzat per Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXbXlwNUNIUVB5WVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXeVZtMFdoYWR0d3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uUeoesCrX5TTUSYQJ_3p4ul4Ar1oTal8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10UKfxCz67r0Npc0am7bTwZJu0vsyAyGL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xLp4ou8IzUGuDC8eRUVahGYyo5AIP8Ra/view?usp=sharing

Comments