Currículum‎ > ‎ALTRA EDIFICACIÓ‎ > ‎

0791-Can_Salomo


Rehabilitació de l'edifici dit "Can Salomó": 

Promotor: Ajuntament de Premià de Mar
Situació: Carrer de la Plaça número 65
Superfície: 21,33m² ampliació - 269,39m² reforma
Pressupost d'Execució Material del projecte: 202.405,03€ 
Constructor:  TRADE INFRAESTRUCTURAS
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz
Arquitecte Director: Jordi Fernández Muñoz 
Direcció d'Execució i Coordinacó SS:   Mari Paz Valdivieso Sáez
Any: 2017 - 

Es tracta d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pel vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar. Es planteja la recuperació de la volumetria originària de l'edifici, així com una reconstrucció de la façana de l'edifici principal, hores d'ara molt modificada. Es mofifica també la façana Nord-oest, actualment amb aspecte de paret mitgera i sense obertures. 

A l'edifici principal es proposen una sèrie de sales polivalents per a usos de distintes entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.), una escala de comunicació amb la planta superior i un magatzem. Amb la instal·lació d'uns envans mòbils, aquest espai es pot dividir en distintes estances, alhora que pot funcionar també com una sola sala polivalent. 

A l'edifici secundari es proposa una sala polivalent. I entre ambdós edificis es situa un nou cos de serveis i distribuïdor, adaptat a persones amb mobilitat reduïda. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/16rMnLXRH_JA7aJDjHSXsgJNKntsPJ8t6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jHjPK0zaEY-uZ3tZjpzfNDi-UEZHrD0M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g8ZGoKGa7NWn-QFrfDlRYjUsq4ZA3Pii/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXeE85Zkg2TjFmeDg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXbzhVZFBnVEMzQVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXWW16cWZPUjZMNTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXdkpfMWZaMV9YY3c/view?usp=sharingComments