Currículum‎ > ‎ALTRA EDIFICACIÓ‎ > ‎

0804-Consolildació d'una part del talús de l'edifici Rivamar


Consolidació d'una part del talús posterior de l'edifici Rivamar d'Arenys de Mar.  

Promotor: Comunitat de Propietaris de l'edifici Rivamar
Situació: Rial de Canalies número 1
Superfície: 500m² ampliació 
Pressupost d'Execució Material: 14.238,51€
Constructor:  INACCÉS Geotecnia Vertical SL
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz
Fase de Treball: En execució
Arquitecte Director: 
Direcció d'Execució i Coordinacó SS:   - 
Any: 2020 - 

Després de dues esllavissades de terres produides en els darrers mesos de la capa de reblert del talús, es propsoa la consolidació d'una part de dit talús. La proposta pretén, únicament, evitar la seva erosió superficial, ja que no es té constància de qualsevol tipus d'inestabilitat del talús pròpiament dit. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/11HdRMMbA6Z7VyqWlhPLpqVJDQTVRQE_4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1suFxH4gvy1esiwOMGSbviGaxGgltKYcI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1arNiaGySuV9jdtS8TZcJrxroFblyfpQp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14gBcGrucRrMap16KQwONkhLNp4pLk3Xb/view?usp=sharing
Comments