0673-AVILES-P_FABRA


EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER POMPEU FABRA D'ARENYS DE MUNT.

Promotor: CONSTRUCCIONS XAVIER AVILÉS S.L.
Situació: carrer Pompeu Fabra s/n d'Arenys de Munt
Superfície: 207,70m²
Pressupost d'Execució Material: 76.131,98€
Constructor:  CONSTRUCCIONS XAVIER AVILÉS S.L.
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Aparellador i Coordinacó SS: Roger Rovira i Fuster
Any: 2.006 -  2.015 

A partir de la segregació d'una part d'una finca situada a la cantonada de la Rambla Riera i Penya i el carrer Pompeu Fabra, i en base als paràmetres urbanístics del solar resultant, es proposa un edifici de planta baixa i dues plantes pis. 

A la planta baixa es disposa de l'aparcament per a dos vehicles. A cadascuna de les plantes pis es disposa d'un habitatge format per una sala d'estar - menjador amb cuina tipus "office", un distribuïdor, un bany i dos dormitoris, un doble i un altre senzill. 

Es redacta també el corresponent PROJECTE DE PARCEL·LACIÓ de la finca original preexistent a fi efecte de fer la segregació necessària del nou solar on s'ha bastit l'edifici. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXa05RYkQ3dWZNNW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXY0hoV0xtbE1QNEU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXampNaHB0ai1KMlU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXMjdFSDlBOFB0Tk0/view?usp=sharing

Comments