Edifici Rivamar d'Arenys de Mar


Proposta per a la reparació de balcons de la façana principal de l'edifici dit Rivamar, situat al Rial de Canalies número 1 d'Arenys de Mar. 

Promotor: Comunitat de Propietaris
Situació: Rial de Canalies, 1 d'Arenys de Mar
Superfície: 
Pressupost d'Execució Material: 47.820,15€
Constructor: BETUTER S.L.
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2019 - 

Es tracta d'un edifici aïllat de 7 plantes amb un total de 77 entitats, i una total superfície construída de 6.279m². 

Es proposa una interveció per reparar aquells elements de la façana que presenten deficiències a reparar, i que són: 

- Cantells de balcons de formigó vist
- Paviment, sòcols de voladiu i sòcols
- Neteja i reparació dels paraments d'obra de fàbrica vista
- Reparació de les juntes de dilatació de l'edifici.

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/16Wix9kv46urPyjLRgaOvUDeN3nBwDjQA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/164Aerj21uA6IbD_hrAM6qx_n1Zwp1kYZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SjK9gX7cjFIB3QlTonbmwc1My3nMZyP5/view?usp=sharingComments