0804 Rivamar - TalúsEn data maig de 2020 ha estat redactat el projecte per a l'estabilització d'una part del talús posterior de l'edifici Rivamar d'Arenys de Mar. Es tracta d'una finca allargassada, amb accés des del Rial de Canalies. A la part posterior hi ha un espai enjardinat i una zona lliure on hi ha una piscina. 

L'espai entorn a la piscina és un espai quin talús de terres ha patit en els darrer mesos dues esllavissades tot coincidint amb els darrers episos de fortes pluges haguts. La primera d'elles va fer que la sorra arribés a la piscina, obligant al seu buidat i neteja. 

Promotor: Comunitat de Propietaris
Situació: Rial de Canalies, 1 d'Arenys de Mar
Superfície: 
Pressupost d'Execució Material: 14.238,51€
Constructor: INACCÉS - GEOTÈCNICA VERTICAL SL
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2020 - 

Es proposa el sanejat de les terres del talús de tipus vegetal inestables, la col·locació d'una recollida d'aigües del cap del talús i la seva conducció fins al peu del mateix. 

Al talús es disposà d'una xarxa antierosiva i una retícula romboïdal de calbe metàl·lic d'acer i ancoratges mitjançant bulons realitzats amb barra d'acer injectats amb beurada d'aigua/ciment. 
https://drive.google.com/file/d/1b-PEymPb1XnSXrL0A6VWrcjxXI3yyTNQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ExV19B2n1jX-H7qm9Mqd9LY-ee7jKMWZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wIKB54HJej_XAeYPt1l3-9nAc0BnGemt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U40R1s2Qxrd2VlhkMQSR6ky7fOvgRS8C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Aa-g0WPZjH3Xj61AvWIwvCwZrYZI64Dc/view?usp=sharing

Comments