0804-SagradaFamília-bloc1


Proposta per a la reparació de balcons i façanes del bloc 1 del Grup Sagrada Família d'Arenys de Mar. 

Promotor: Comunitat de Propietaris
Situació: Carrer Malgra, 1 d'Arenys de Mar
Superfície: 
Pressupost d'Execució Material: 31.052,94€
Constructor: Façanes Synera SL
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2019 - 2020

Es tracta d'un edifici aïllat de 13 plantes. Es proposa una interveció per reparar aquells elements de la façana que presenten deficiències, i que són: 
- Cantells i paviments dels balcons
- Tancaments de vidre emmotllats dels nuclis de comunicacions verticals
- Esquerdes, fissures i pèrdues de material al revestiment de la façana. 
- Deficiències en el traçat de les instal·lacions exteriors. 


https://drive.google.com/file/d/1F6K-uJCvIm1syotyKX4ry_2Tg1uzBC-D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1J-Qu8AS5aP260qrWKSD8nmd1K_R1mslK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p3HcwPleDj76jYc3W3lWODaXp16uUPqN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10-j4xcNWr9AplcdwZsS0Q7fqyl5rYxaz/view?usp=sharing

Comments