Currículum‎ > ‎

URBANISME

CURRÍCULUM RECENT
Planejament general
Planejament derivat
Estudis de Detall
Parcel·lacions
Reparcel·lacions
Projectes i obres d'urbanització
Gestió urbanística

Cliqueu a les imatges per accedir al treball

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0748-pau-casals---sant-llop

Projecte per a un la col·locació d'un col·lector d'aigües pluvials als carrers 
Pau Casals i San Llop 
de Dosrius

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0834-mp-vilagrassa

Modificació Puntual del POUM de Vilagrassa al PAU 07 - Sector XM - Lo Pla d'Anglesola https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/0825-pu-tenda-nova


Projecte d'urbantizació del PAU-07 "Tenda nova" de Palau-Stolità i Plegamanshttps://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0767-pu-carolines

Projecte d'acabats d'urbanització 
del Sòl Urbà No Consolidat PAU7 - Les Carolines 
d'Arenys de Mar


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0794-riera_segregacio


Projecte de segregació de la finca situada a la Riera de Sant Pere número 136 
de Premià de Dalt

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0748-pu_can_batlle_dosrius

Projecte d'urbanització en l'àmbit del sistema d'equipaments de "Can Batlle" de Dosrius


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/0710-pu-consol
Projecte d'Urbanització de la U.A.S.U. nº7 "El Cònsol" d'Arenys de Mar
https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/0645-pr-pau16
Projecte d'urbanització del PAU número 16 "Vil·la Betània" d'Arenys de Mar


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/0748-pu_canyamars

Projecte complementari al Projecte d'Urbanització de Can Canyamars. Actuació envers les Unitats d'Actuació XI-B i C de Can Canyamars, Dosrius


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/0708-labolera

Projecte d'obres per a la re-urbanització d'una part de l'àmbit de La Bolera 
de Caldes de Montbui


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0411-mp-collegi_cassa

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar en l'àmbit del Col·legi Cassà 
https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/0710-pu_adelfes


Obres d'urbanització parcial i d'emergència del carrer Adelfes d'Arenys de Mar. 
https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0796-mp-ametlla


Modificació Puntual de l'entorn del carrer Sant Pere del PGOU de l'Ametlla del Vallès
Avanç de Modifiació Puntual de les NN.SS. de planejament a l'àmbit de l'antiga nau d'embotits de Talamanca


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0776-torrell-martorelles

Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de Martorelles de Baix en l'àmbit de la finca dita "La Vidella"


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/0774-tronc-vell-de-palafolls

Pla Parcial del sector número 12 "Tronc Vell" de Sant Genís de Palafolls


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0747-mp-la_presentacio
Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar 
al PAU15 "La Presentació"https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0272-boixadera-mp

Modificació Puntual DEL P.O.U.M. de Cardedeu al Sector PMU-26 "Can Boixadera"

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0808-mp-torrent-malet

Modificació Puntual del POUM de Premià de Mar  en una finca de l'àmbit industrial 
del Torrent Malethttps://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/mp-pau-7---les-carolines

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar
en l'àmbit del PAU7 - 
Les Carolines


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0829


Pla de Millora Urbana 
"Orís 1" de Orís
https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0803-mp-roda


Modificació Puntual de Normes Subsidiàries a l'àmbit de la Unitat d'Actuació 28 de Roda de Berà

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0789-dosrosas-pae

Projecte d'Actuació Específica d'Interès Públic en Sòl No Urbanitzable en l'àmbit de la residència canina "Dosrosas" de Dosrius


https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0645-mp-vbetania

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar al Polígon d'Actuació Urbanística P.A.U. nº16 "Vil·la Betània" 
d'Arenys de Mar

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/0710-pr-consol

Projecte de Reparcel·lació de la U.A.S.U. nº7 "El Cònsol" d'Arenys de Marhttps://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/0645-vbetania---pr---pau16
Projecte de reparcel·lació del PAU número 16 "Vil·la Betània" d'Arenys de Mar


Subpàgines (22): Mostra-ho tot
Comments