Currículum‎ > ‎URBANISME‎ > ‎

0272-BOIXADERA-MP


Modificació Puntual DEL P.O.U.M. de Cardedeu al Sector PMU-26 "Can Boixadera", que té per objecte l'adequació del sector a la seva realitat urbanística, un cop obtinguda molta informació de base, tant tècnica com administrativa, que de ben segur no es disposava en el moment de la redacció del P.O.U.M., així com per poder donar viabilitat a la solució dels problemes que dificulten el bon desenvolupament d'aquest sector i la correcta sintonització amb el veí Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat PP-6. 

Promotor: Ajuntament de Cardedeu
Situació: Sector de Sòl Urbà número 26 "Can Boixadera"
Superfície àmbit: 26.726,22m²
Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz 
Aprovació inicialoctubre 2013
Aprovació provisional: abril 2015
Aprovació definitiva: octubre 2017
Estat de tramitació: Text Refós per a l'aprovació definitiva lliurat en data gener de 2017

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXXzlXdldudERRV2c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXUG42WTRaUnZOYkE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXcEQtYlpjTkltdWc/view?usp=sharing

Comments