Currículum‎ > ‎URBANISME‎ > ‎

0411-MP-Collegi_Cassa


El conjunt del Col·legi Cassà està situat al carrer Sant Pere número 43, en ple nucli antic de la població, i es composa d'una part edificada, en forma d'un bloc alineat a vial i entre mitgeres, i un seguit d'espais esportiu i lúdics, situats entre la pròpia part edificada i la baixada de Sant Antoni. 

Promotor: Ajuntament d'Arenys de Mar
Situació: Conjunt del col·legi Cassà
Superfície àmbit: 5.235,87m²
Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz 
Estat de tramitació: pendent d'aprovació inicial 

La Modificació puntual planteja modificar l'ús actual de la finca per tal de donar-li un nou ús diferent de l'ús ensenyament hores d'ara vigent, tot replantejant el paper d'aquesta peça urbana en la població. 

Caldrà en tot cas completar la difícil estructura general i orgànica del centre de la població, així com incorporar-ho nous espais lliures públics procedents de les cessions, a més de places d'aparcament per als veïns i per als futurs usuaris de l'edifici. 

Feu clic a les imatges per ampliar-les. 

https://drive.google.com/file/d/1_5BFCb737qqYdslyzLX-sVX_M9OnT6LR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s9nypep1_o4mssUhSNHf_HX7ZRtrVcyN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YHG5JvevmX1MTfbXunyNZV85DQN_2otn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xj8h_7Ey-HDqfK5WyMuHLMK6R1-WFCgY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vaPqjBufyVUP7EyXCnUH6YgTBqnY1zaN/view?usp=sharing
Comments