Currículum‎ > ‎URBANISME‎ > ‎

0748-Pau Casals - Sant Llop


En data març de 2021 ha estat redactat el projecte per a la instal·lació  d'un la col·locació d'un col·lector d'aigües pluvials als carrers Pau Casals i San Llop de Dosrius. Es tracta de dos carrers amb una urbanització en plataforma única, situats al sud del nucli urbà del municipi, i connecten les dues rieres presents. 

Promotor: Ajuntament de Dosrius
Situació: Carrers Pau Casals i Sant Llop de Dosrius
Superfície àmbit: 563m² 
Pressupost d'Execució Material: 108.044,54€
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz 
Empresa constructora: Pendent de licitació 

L’actual xarxa de clavegueram és de tipus unitari, per on passen simultàniament aigües residuals i aigües pluvials, i ha presentat col·lapse en diverses ocasions amb motiu de episodis de forta pluja dels darrers mesos.

Els col·lapses anterioment comentats porten a proposar un nou col·lector per a les aigües pluvials, tot mantenint l'actual claveguera per a les aigües residuals. 

La nova xarxa disposarà dels corresponents pous de registre i de ressalt per tal de permetre un més fàcil accés i manteniment de la nova xarxa projectada, així com fer l'abocament de les aigües en superfície a la Riera del Far. 

Clique a les imatges per engrandir-les. 
https://drive.google.com/file/d/1f3n21s4du2Y6vrm_EPHpfQ7KxoCnQVGK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1howyQlDURWhhg_-NuQDLK1O1mLJhB9Ln/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q0ZE8tFULagDblndr6m0SB2_yJXeeQCd/view?usp=sharingComments