Currículum‎ > ‎URBANISME‎ > ‎

0748-PU_Can_Batlle_Dosrius


Aquest treball pretén definir les obres d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Sistema d'Equipaments de "Can Batlle" del terme municipal de Dosrius. 

Promotor: Ajuntament de Dosrius
Situació: àmbit del Sistema d'Equipaments de "Can Batlle" de Dosrius
Superfície àmbit: 14.369m² 
Pressupost d'Execució Material: 631.075,71€
Arquitecte Redactor i Director de les obres: Jordi Fernández Muñoz 
Empresa constructora: ISEOVA. Infraestructures, serveis i obres del Vallès S.L. 

Aquest àmbit està comprès entre la carretera BV-5101, la Riera de Can Rimbles i els actuals equipaments esportius que són la piscina i el camp de futbol municipal, així com els accessos a la dita carretera BV-5101. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/1rdBSpLxYj2SSUzydBFCZm-iNyiU-Mgaj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13MambatsYNkgOD6jZ5Z5VHK9qtZ4jKr4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OQw9tDo6lqWO6nOR4sC9HTukhNyE0Qi7/view?usp=sharing

Comments