Currículum‎ > ‎URBANISME‎ > ‎

0834-MP-Vilagrassa


En el terme de Vilagrassa, a la comarca del Urgell, i situat entre els nuclis de Vilagrassa i Anglesoa, hi ha un sector industrial amb pla parcial aprovat anomenat "lo pla d'Anglesola", el qual encara no està desenvolupat. 

Té la presència inmediata de l'autovia A-2 i la carretera C-53, a més de la proximitat de l'Eix Transversal que es la carretera C-25. 

Promotor: Ajuntament de Vilagrassa
Situació: PAU-07 - sector Xm - "lo pla d'Anglesola"
Superfície àmbit: 103.741,52m²
Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz 
Estat de tramitació: pendent d'aprovació inicial 

La Modificació puntual proposa per una banda l'ampliació de la rotonda existent d'accés al polígon, tot dimensionant-la adequadament. 

Per altra banda una ampliació d'usos a una de les claus urbanístiques existents al sector, tot afegint l'ús hoteler a més de l'ús industrial inicial. 

Feu clic a les imatges per ampliar-les. 
https://drive.google.com/file/d/1oC7JG7C8sdJmiuk1ghle6-SMqeNf7IiP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GTV70zbEBSCf0DY-CwVeE57jFEjdhGYP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CkakP2G6QL5yc6wPE6dGS0sfbGGSyGL_/view?usp=sharingComments