Currículum‎ > ‎URBANISME‎ > ‎

MP PAU 7 - Les Carolines


En data setembre de 2019 ha estat redactada la Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar al Sòl Urbà No Consolidat - PAU7 "Les Carolines". 

L'objecte de dita figura és l'ajust dels seus límits, a fi efecte d'ajusta el seu àmbit a les finques incloses dins de la Junta de Compensació del PAU-07, les quals han participat fins ara al desenvolupament urbanístic de l'àmbit. S'exclou, doncs, una de les finques situada a l'accés a l'àmbit que, per error, fou inclosa dins del mateix quan es va fer la revisió del vigent planejament de tipus general. 

Promotor: Junta de Compensació del PAU7-Les Carolines
Situació: PAU7 - Les Carolines d'Arenys de Mar
Superfície àmbit: 55.682,40m²
Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz 
Estat de tramitació: lliurat a l'Ajuntament

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
https://drive.google.com/file/d/1sgXdVAbWpCki8fnVzFBn9YvOTlsTFNZA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_lCokFCDH43uIj1xadbkMUbpHD6G3BH9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bRRIKSVZ_vSNiliVDh0oJz6CioKSUlYY/view?usp=sharing


Comments