Aquesta pàgina permet fer descàrregues d'alguns dels darrers documents i projectes realitzats.

FEBRER 2017
Text Refós de la Modificació Puntual del P.O.U.M. de Cardedeu al Sector PMU-26 "Can Boixadera". Document per a l'Aprovació Definitiva. 

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXTjF3bl9oRUtKQzg/view?usp=sharingJUNY 2013

Propietaris de la urbanització El Cònsol d'Arenys de Mar

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/descarregues/0710-pr