Descàrregues‎ > ‎

0710-Consol

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXQmxHN2tGZnpudkE/edit?usp=sharing

Projecte d'urbanització de la U.A.S.U. nº7 "El Cònsol" d'Arenys de Mar. 

Tom 1: memòria, annexes, amidaments i pressupost i plecs de condicions.


https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXWm1PRmNKalA1MHc/edit?usp=sharing
Projecte de reparcel·lació de la U.A.S.U. nº7 "El Cònsol" d'Arenys de Mar. 

Separata de la memòriahttps://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXazdJTEtic3RTLVE/edit?usp=sharing
Memòria i informes de gestió

Nº1: Del 20 novembre 2009 fins al maig de 2011 (1 - 20)

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXOVBzMm9DdDIxN0E/edit?usp=sharing

Tom 2: Documentació gràfica. Plànols d'informació, plànols d'ordenació i fotomuntatges

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXczJCVmhWV3N3T1k/edit?usp=sharing


        

 
Plànols d'informació


https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXZXJlRkdrNHA1N28/edit?usp=sharing
Nº2: De maig de 2011 fins novembre de 2011 (21-26)
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXRktPMTc1NXNBTDQ/edit?usp=sharing

Juny de 2013Tom 3: Plec de condicions ècniques particularshttps://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/descarregues/0710-Consol/DAU-ordenacio.jpg
Octubre de 2013Plànols d'ordenacióhttps://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXSFZSUWNJRFNlWEU/edit?usp=sharingNº3: De novembre de 2011 fins novembre de 2013 (27-39)