Laia Exojo

Santa Eulàlia de Ronçana, 1992. Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). Amb experiència professional en el desenvolupament i gestió de projectes d’arquitectura (project management). 

Santa Eulàlia de Ronçana, 1992.Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV). Con experiencia profesional en el desarrollo y gestión de proyectos de arquitectura (project management).  
https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/qui-som

Comments