Modificació Puntual del POUM de Vilagrassa a l'àmbit del PAU-07


En el terme de Vilagrassa, a la comarca del Urgell, i situat entre els nuclis de Vilagrassa i Anglesoa, hi ha un sector industrial amb pla parcial aprovat anomenat "lo pla d'Anglesola", el qual encara no està desenvolupat. 

Té la presència inmediata de l'autovia A-2 i la carretera C-53, a més de la proximitat de l'Eix Transversal que es la carretera C-25. 

La Modificació puntual proposa per una banda l'ampliació de la rotonda existent d'accés al polígon, tot dimensionant-la adequadament. 

Per altra banda una ampliació d'usos a una de les claus urbanístiques existents al sector, tot afegint l'ús hoteler a més de l'ús industrial inicial. 

Feu clic a les imatges per ampliar-les. 

Feu clic aquí per a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1oC7JG7C8sdJmiuk1ghle6-SMqeNf7IiP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GTV70zbEBSCf0DY-CwVeE57jFEjdhGYP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CkakP2G6QL5yc6wPE6dGS0sfbGGSyGL_/view?usp=sharing
Comments