Nova instal·lació fotovoltaica a les nostres oficines

1 d’abr. 2021, 20:37 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 1 d’abr. 2021, 21:20 ]


L'any 2018 fou aprovat el RDL15/2018, el qual elimina l'anomenat "impost del sol" i facilitat la tramitació per a la instal·lació de sistemes solars fotovoltaïcs per a l'autoconsum instantani. 

A DAU SLP estem molt cofois d'haver instal·lat un sistema d'autoconsum de tipus instantani amb compensació d'excedents a les nostres oficines, de 5kw de potència màxima, el qual ens permet que bona part de l'activitat que durant el dia es fa a les nostres oficines consumeixi energia  que ha estat auto-generada a les pròpies instal·lacions. 

Es tracta d'un camp solar d'orientació fixa que consta de 15 mòduls solars de 340w cadascun fixats mecànicament sobre estructura de formigó lleuger i un inversor de tipus monofàsic model Sunny Boy 5.0 de SMA Ibérica. La producció anual màxima estimada és de 7.786kwh, amb els pics de producció situats d'abril a agost. L'energia excedentària del sistema solar serà parcialment compensada segons el RD244/2019.

Això permet que la nostra activitat sigui més sostenible i responsable, tot generant un menor impacte a l'entorn i un estalvi econòmic. 

La instal·lació ha estat dissenyada i executada per:

https://sites.google.com/view/bancells/inici

empresa instal·ladora mataronina dedicada al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes solars fotovoltaics, tant d'autoconsum instantani com d'emmagatzematge o bé aïllat. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les. 


https://drive.google.com/file/d/1GqSZlqvi8ApV4qzST4tp8pcQkNaHeLIN/view?usp=sharing
© Bancells Ecotècnics

https://drive.google.com/file/d/1DwFke-uZpt0Dl0M2hXa3dwlxRCB63TQJ/view?usp=sharing
© Bancells Ecotècnics

https://drive.google.com/file/d/1eeDN7WLBcbEneY9_UpAjKhT9vLGhwrg1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Pi-btWGAwN5wV2zhm1hztBqTkjXblJ6w/view?usp=sharing

Projecte d'obres per a la re-urbanització d'una part de l'àmbit de La Bolera de Caldes de Montbui

30 de març 2021, 21:48 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 30 de març 2021, 22:13 ]


L'abril de 2010 fou redactat el Projecte d'obres per a la re-urbanització de l'àmbit "Camp de l'Arpa - La Bolera" de Caldes de Montbui, el qual contemplava la re-urbanització del que al seu dia va constituir el primer eixampla del nucli històric de Caldes de Montbui. Es tractava d'un àmbit molt extens quin pressupost estimat per a l'execució de les obres va motivar que no s'abordessin les obres allí contemplades. 

Així les coses es proposa la re-urbanització únicament d'una part de l'àmbit dit "La Bolera" cara a la posta al dia de les seves instal·lacions, a la renovació dels seus paviments i a la re-ordenació del seu mobiliari urbà i senyalització. 

L'àmbit actual està comprès entre els carrers George Lawrence, buenos Aires, Montserrat i Pi i Margall, tot dividint-lo en tres fases distintes d'execució, de manera que els treballs siguin abordables des del punt de vista econòmic. 

Pel que fa a la mobilitat de l'àmbit, atesa la secció de vials disponibles i la seva naturalesa, cal entendre que aqeusta haurà de restar limitada al pas de vianants i a una circulació de vehicles de tipus veïnal i de serveis. 

Precisament degut a aquesta secció disponible es planteja una secció de carrer que situï a un sòl nivell la cirulació vianant i rodada, tot suprimint gran part de l'aparcament en superfície. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les

Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta
https://drive.google.com/file/d/1JGCE71hwM1YyATdg9yquLG8oEIH3c_Hp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sQOSM9I7LM4ouo-wxIVYv_DxljpWjmW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AzTr3-FEDL4-bRGBCKzjbFYoJhNSf9Mm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vWs4eA4FpITPloie2r8QhNjJQRijs1-v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16sKnKRzYDmdBMJpIQ0EdxhhnWNc8fovG/view?usp=sharing

Projecte per a un col·lector d'aigües pluvials als carrers Pau Casals i San Llop de Dosrius

30 de març 2021, 21:20 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 30 de març 2021, 21:24 ]


En data març de 2021 ha estat redactat el projecte per a la instal·lació  d'un la col·locació d'un col·lector d'aigües pluvials als carrers Pau Casals i San Llop de Dosrius. Es tracta de dos carrers amb una urbanització en plataforma única, situats al sud del nucli urbà del municipi, i connecten les dues rieres presents. 

L’actual xarxa de clavegueram és de tipus unitari, per on passen simultàniament aigües residuals i aigües pluvials, i ha presentat col·lapse en diverses ocasions amb motiu de episodis de forta pluja dels darrers mesos.

Els col·lapses anterioment comentats porten a proposar un nou col·lector per a les aigües pluvials, tot mantenint l'actual claveguera per a les aigües residuals. 

La nova xarxa disposarà dels corresponents pous de registre i de ressalt per tal de permetre un més fàcil accés i manteniment de la nova xarxa projectada, així com fer l'abocament de les aigües en superfície a la Riera del Far. 

Clique a les imatges per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta. 

https://drive.google.com/file/d/1f3n21s4du2Y6vrm_EPHpfQ7KxoCnQVGK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1howyQlDURWhhg_-NuQDLK1O1mLJhB9Ln/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q0ZE8tFULagDblndr6m0SB2_yJXeeQCd/view?usp=sharingAvanços dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació del Polígon 103 - Les Pinedes de Cardedeu

19 de febr. 2021, 22:55 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 19 de febr. 2021, 23:03 ]


Redactats els avanços dels projecte d'urbanització i de reparcel·lació del Polígon 103 - Les Pinedes de Cardedeu. 

Es tracta per un àmbit delimitat pels carrers Francesc de Camprodón, Canigó i Les Pinedes, amb una superfície total de 16.097,53m². Es tracta d'un sector queel vigent planejament general classifica com a sòl urbà consolidat, per a una tipologia d'habitage unifamiliar. 

L'objectiu del projecte d'urbanització és completar la urbanització dels vials existents, tot garantint la renovació de la pavimentació i dels serveis urbanístics existents deteriorats pel pas del temps. 

L'objecte del projecte de reparcel·lació és fer la cessió del sistema viari comprès dins de l'àmbit, així com parcel·lar i crear les deu finques resultants amb aprofitament. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les

https://drive.google.com/file/d/1p22tzE2i_NRiJExBm7botjn_ALPJPlq9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12F5tLegTLxUAc1mCfNCmipGumrZnFIdr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VNHjhnCBcwqvehG_HoMPUl1GZWYVAIqT/view?usp=sharingCol·lector d'aigües pluvials a Dosrius

16 de gen. 2021, 22:42 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 16 de gen. 2021, 22:49 ]


En data 13 de gener de 2021 s'han encetat les tasques per a la redacció d'un projecte constructiu per a la instal·lació d'un col·lector d'aigües pluvials als carrers Pau Casals i Sant Llop de Dosrius. Les tasques encarregades consistiran en:

1. Aixecament topogràfic de l'àmbit 
2. Georadar per a la localització dels serveis existents soterrats
3. Redacció d'un projecte constructiu per a la instal·lació d'un col·lector d'aigües pluvials

Actualment els carrers Pau Casals i Sant Llop disposen d'una xarxa unitària de clavegueram, on hi hi van a parar tant les aigües pluvials com les aigües residuals. S'ha detectat que dita xarxa es troba infra-dimensionada en episodis de pluja intensa. 

El nouo col·lector ve a solucionar el problema, tot convertint l'actual xarxa unitària en una xarxa separativa. Es mantindrà l'actual col·lector per a les aigües residuals, i el nou col·lector es destinarà a les aigües pluvials. 

Podeu clicar a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
https://drive.google.com/file/d/16uH6lbWTT2rHFJoajptXVjVqYGHKsIYA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aIiZOB42cVAVRDUDB_1K5iRMRFFHtdnQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xbRxfjh1DjaIOqBxoneyIPKFc3-i50gF/view?usp=sharing

Edifici La Tortuga de Dosrius

16 de gen. 2021, 22:11 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 16 de gen. 2021, 22:31 ]


En data 14 de gener de 2021 s'han encetat les tasques preliminars per a l'adequació i acondicionament de l'edifici dit La Tortuga, situat a la urbanització de Can Massuet del Far de DosriusLes tasques ara encetades consistiran en:

1. Aixecament altimètric i planimètric de l'edifici existent. 
2. Grafiat de patologies interiors i exteriors
3. Redacció d'un projecte bàsic i executiu per a l'arranjament de la coberta actual de l'edifici. 

Es tracta d'un edifici industrial bastit la primera meitat dels anys 50 i hores d'ara sense ús, el qual va acollir la fàbrica de Manufacturas Cañamás (anomenada popularment La Tortuga), i que al seu moment suposà l'inici de arribada d'empreses tèxtils al municipi. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/1Zid2o04m9t8tkzaeOkz_FjPW8Oyz5RRn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g8LTZHdFCewXyw8sQIg3utXFFuiaMR3r/view?usp=sharing


El CoAC fixa el mòdul bàsic per al 2021

16 de gen. 2021, 22:04 publicada per Jordi Fernandez

Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2021, per a treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, s’ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 511 €, restant per tant el valor de l’índex d’intervenció en 1,0527. 

Aquest índex d’intervenció i el nou Mòdul bàsic han entrat en vigor el dia 1 de gener de 2021 i per a la seva obtenció s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprés entre setembre de 2018 i juny de 2019.

Estudis bàsics de Seguretat i Salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, s'ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 € per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Per a l’any 2021, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

· Coeficient d'actualització Ca:  1,84
· Factor d'actualització Fa:  11,03
· Coeficient d'actualització Ka:  1,50

Decret Llei 50/2020 estímul promoció HPO

28 de des. 2020, 2:15 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 28 de des. 2020, 2:16 ]


L'11 de desembre, s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer, que entrà en vigor l’endemà de la seva publicació.

El Decret Llei, de només 4 articles, preveu la modificació d'algunes normes vigents en matèria d’habitatge. A continuació en resumim els punts més importants:

a. Preus i rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial
S'estableixen els preus i les rendes màximes per m² de superfície útil dels habitatges amb protecció oficial en règim general i especial que es qualifiquin a partir de l'entrada en vigor del Decret llei, preveient la seva actualització automàtica cada primer de gener, conforme a l’IPC.

Pel que fa als habitatges qualificats de conformitat amb qualsevol dels règims anteriors al Decret Llei, es preveu el manteniment de preus i rendes de la qualificació definitiva, actualitzats amb l’índex de l’IPC entre l’any de qualificació i el de subscripció del contracte de transmissió o lloguer, sense superar el màxim permès en la normativa de qualificació de l’habitatge. 

Tot això modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

b. Nova modalitat d'allotjament en règim de lloguer
Es crea la modalitat d'"Allotjament amb espais comuns complementaris", que defineix com a "un habitatge que, d'acord amb la normativa d'habitabilitat, té una superfície de l'espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d'habitatge però que disposa d'uns espais comuns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat establerts a la normativa esmentada".

S'entén com a espais comuns complementaris els "espais d'ús compartit d'un edifici, altres que els elements comuns establerts com a obligatoris per la normativa que, d'acord amb el nivell de qualitat exigit per la normativa d'habitabilitat, complementen l'ús i gaudi dels espais privatius de tot o part dels habitatges o allotjaments que comprèn l'edifici".

En aquest cas es modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

La normativa d’habitabilitat –actualment el Decret 141/2012— haurà de preveure les característiques dels espais privatius i comuns complementaris. En concret, el Decret llei especifica que "l'espai privatiu ha de tenir una superfície útil interior no inferior a 24 m² i els espais comuns complementaris una superfície útil no inferior a 6 m² per allotjament, si bé, en cap cas, el sumatori d'ambdues superfícies útils no pot ser inferior a 36 m²".

Cal tenir en compte, no obstant, que els requisits de la normativa sobre habitabilitat són condicions mínimes que les ordenances municipals poden fer més estrictes –com per exemple passa amb les Ordenances Metropolitanes d’Edificació o altres– de manera que caldrà estar pendent de les previsions que cada municipi faci al respecte.

Així mateix, el Decret llei especifica que "quan els allotjaments amb espais comuns complementaris ocupen la totalitat d'un edifici, aquest edifici no es pot dividir en propietat horitzontal. En el cas que ocupin una part d'un edifici en propietat horitzontal, aquesta part ha de configurar-se com un sol element privatiu diferenciat dels altres elements que s'integren en el mateix règim de propietat horitzontal, com habitatges, locals o aparcaments”.

c. Reserva complementària de terrenys
S'exclou l’obligació de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipaments, en les modificacions del planejament que comportin l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense increment d’edificabilitat, quan aquest augment es destina a habitatges de protecció pública i a allotjaments amb espais comuns complementaris. Això, sempre i quan no s'ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre, inclosos els espais comuns complementaris, amb aquesta destinació.

Amb això es modifica el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

d. Contractes d'arrendament
S'estableix la nul·litat del pacte que obligui la part arrendatària a l'assumpció de despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d'arrendament, en aquells contractes d'arrendament d'habitatges que han estat arrendats dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

En aquest cas es modifica la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

Cliqueu a la imatge de la dreta per accedir al text plubicat. 

DOGC

Consolildació d'una part del talús de l'edifici Rivamar

29 d’oct. 2020, 22:22 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 29 d’oct. 2020, 22:43 ]


Consolidació d'una part del talús posterior de l'edifici Rivamar d'Arenys de Mar.  

Després de dues esllavissades de terres produides en els darrers mesos de la capa de reblert del talús, es propsoa la consolidació d'una part de dit talús. La proposta pretén, únicament, evitar la seva erosió superficial, ja que no es té constància de qualsevol tipus d'inestabilitat del talús pròpiament dit. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta
https://drive.google.com/file/d/11HdRMMbA6Z7VyqWlhPLpqVJDQTVRQE_4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1suFxH4gvy1esiwOMGSbviGaxGgltKYcI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1arNiaGySuV9jdtS8TZcJrxroFblyfpQp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14gBcGrucRrMap16KQwONkhLNp4pLk3Xb/view?usp=sharingReforma de l'espatller del Teatre Principal d'Arenys de Mar

29 d’oct. 2020, 22:15 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 29 d’oct. 2020, 22:17 ]


L'objecte del treball es la reforma de la part de l'edifici del Teatre Principal d'Arenys de Mar situat al carrer de l'Església número 49 cantonada amb el carrer Sant Juame, on hi ha actualment el museu de les puntes Frederic Mares. 

Es proposa actuar a l'edifici i pati preexistent, tot adequant-los a les noves necessitats. 

Es reforma el cos central on s'hi fa un nou espai destinat a espatlla de l'escenari en planta baixa, així com un nou camerino a la planta superior. Es fan uns nous accessos . 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Clique aquí per accedir a la fitxa curricular complerta 
https://drive.google.com/file/d/19FM-xoMgbKy7j6VnW9Ydv2e21OU1BLez/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10L3yrj_63sylY_6d7ZJhdsPXcWm2mGCn/view?usp=sharing


1-10 of 106