Tres noves direccions d'obra d'edificació

10 de nov. 2018, 0:46 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 10 de nov. 2018, 1:07 ]


En data agost de 2018 es varen donar per endegades les obres per al bastiment d'un habitatge unifamiliar a la Riera de Sant Pere número 136 de Premià de Dalt. Fet el micro-pilotatge previst, en aquests moments s'estan executant les riostres de la fonamentació, prèviament a l'execució dels murs de càrrega de l'edifici. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta


També en data agost de 2018 es donaren per encetades les obres per a la rehabilitació de l'edifici dit "Can Salomó" de Premià de Mar, quin objectiu és l'actuació necessària a l'edifici per tal de poder-lo destinar a acollir entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.). En aquests moments s'està executant la nova fonamentació i estructura de l'edifici, paral·lelament a les demolicions previestes al projecte. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 

En data novembre de 2018 s'han donat per iniciades les obres per a la reforma interior de l'habitatge entre mitgeres situat al carrer de les Torres número 8 de Sant Joan Despí

Aquesta proposta inclou la restauració de la façana principal de l'edifici i la creació d'una piscina a pati inteior de l'edifici. 

Cliqueu a les imatges per a engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/1dMUtLP7QGKKTHPjQ09TGTM5ENEEUKuK5/view?usp=sharing
Sant Pere, 136 de Premià de Dalt


https://drive.google.com/file/d/1UKNvDuFfq2F7Xl1h4dI6NB8HlurZCny3/view?usp=sharing
Casa dita Can Salomó de Premià de Mar


https://drive.google.com/file/d/1BiFI1Pf5ohGJ2unsTT8_wDhB-wIFBJFS/view?usp=sharing
Carrer de les Torres, 8 de Sant Joan Despí

2a fase de les obres de reurbanitzacióde la part baixa de la Riera d'Arenys de Mar

22 d’oct. 2018, 13:22 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 22 d’oct. 2018, 13:44 ]


El proppassat mes de setembre s'iniciaren les obres del costat dret de la 2a fase de les obres de rehabilitació del centre comercial urbà a la Reira d'Arenys de Mar.  

El projecte preveu el tractament de voreres, substitució de pavimentació, reordenació del mobiliari urbà, reposició de l'arbrat, millora de l'enllumenat, regulació dels vetlladors, canalització de les aigües de pluja, renovació del clavegueram i de la xarxa de subministrament d'aigua i nova xarxa de telecomunicacions. 

https://drive.google.com/file/d/1wKWrPHz6h1La1caLgnRKzMV9l60S3wtZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HCGshQWgCkEpZT5H3vKcsBYXj8T3bRHP/view?usp=sharing


Aprovació de dues Modifiacions Puntuals

22 d’oct. 2018, 13:10 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 22 d’oct. 2018, 13:43 ]


La Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió de 24 de juliol de 2018, ha acordat aprovar definitivament la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament de la Unitat d'Actuació III, Can Sant Pare, de Dosrius, promogut per l'Ajuntament.  

Dins de l'àmbit de la UAII - Can Sant Pare hi ha edificis ja construïts on s'ha modificat l'ocupació, l'edificabilitat i el nombre d'habitatges previstos per tal d'ajustar-los a la realitat construïda. 

Podeu accedir aquí al document d'aprovació definitiva. 
Altrament, el Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, en sessió ordinària celebrada en data 26 de setembre de 2018, acordà aprovar provisionalment la proposta de Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Municipal en l'àmbit del carrer Sant Pere

Podeu accedir aquí al document d'aprovació definitiva. 

Podeu accedir aquí a la fitxa curricular complerta

https://drive.google.com/file/d/1gUR6RNDClFa_eQD_qnaWdAhbGi-hws7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vdcw4_qiZtz-YhEvmGhbPJOaf868xOyB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BmYDw216Rs680M0jKDPPPlB4KV_5aEKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OBxFmtNCIYayG0je_5ILupfY0DNMscW/view?usp=sharing

2a fase obres de reurbanització de la part baixa de la Riera d'Arenys de Mar

30 de maig 2018, 13:37 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 30 de maig 2018, 13:41 ]


En data 28 de març de 2018 s'han donat per iniciades les obres per a la rehabilitació del centre comercial urbà a la Riera d'Arenys de Mar. 

El projecte preveu el tractament de voreres, substitució de pavimentació, reordenació del mobiliari urbà, reposició de l'arbrat, millora de l'enllumenat, regulació dels vetlladors, canalització de les aigües de pluja, renovació del clavegueram i de la xarxa de subministrament d'aigua i nova xarxa de telecomunicacions. 
https://drive.google.com/file/d/1KoKjjl84nK5gjC_1M-NUIeuzTaNRZFd2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W0ckrsP6m7iOlBsVttAwN5ImVeZr6ur4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxG_2000kWIaietNFeDPfgazClEB9ICs/view?usp=sharing


0743-Ampliació pavelló

30 de maig 2018, 13:19 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 30 de maig 2018, 13:24 ]


Despatx d'Arquitectura i Urbanisme ha ofert els serveis d'assistència tècnica a la redacció del projecte bàsic i executiu per a l'ampliació del pavelló municipal d'esports de Premià de Dalt. 

Es proposa l'ampliació de l'actual pavelló esportiu, tot fent una ampliació per a la seva zona situada a est, on actualment hi ha una pista pavimentada. 

Es proposa la creació d'un recinte tancat aprofitant els elements existents. A l'actual pista pavimentada hi haurà la pista poliesportiva. La nova pista utilitzarà els serveis comuns de l'edifici existent. 

Al seu interior es crea una passera a la zona oest que servirà com una petita zona de públic i per mantenir les sortides d'emergència de l'actual pavelló. 

https://drive.google.com/file/d/1mU6Z3E7wvPgmpumQmlmtiDyeEF1WC9eX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JH6SQVa4fyV7nvyfq0zBj4iQ-ImSDPXR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZsyA77ATxTZYYY9hRRBP-7qB4jPFY012/view?usp=sharing


Final de les obres de conversió de porxo en traster al carrer Pont, 10 de l'Ametlla del Vallès

19 de febr. 2018, 12:40 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 20 de febr. 2018, 11:33 ]


En data 23 de gener de 2018 s'han donat per finalitzades les obres de conversió d'un porxo en traster al carrer Pont 10 de l'Ametlla del Vallès. 

Es tracta de la conversió d'un dels porxos de l'habitatge en un nou espai amb capacitat per a una plaça d'aparcament. 

Paral·lelament, es redactat el projecte de legalització d'una part de l'habitatge. 

Cliqueu a la imatge per engrandir-la. 

https://drive.google.com/file/d/1YCTgYIOsHhJ6PKFfD139QVAg-6x2pY_S/view?usp=sharing

Inici d'obres d'un habitatge unifamiliar al carrer Parc Güell, 18 de Premià de Dalt

19 de febr. 2018, 12:26 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 20 de febr. 2018, 11:32 ]


En data 12 de febrer es donaren per iniciades les obres de bastiment d'un habitatge al carrer Parc Güell, 18 de Premià de Dalt. 

La proposta edificatòria contempla un edifici en forma de "L". En una de les ales hi ha la zona de dia, mentre que a l'altre hi ha la zona de nit i l'aparcament. En la zona d'articulació de les dues ales s'hi troba el nucli de comunicacions. 

La planta baixa hi ha el rebedor, la sala d'estar - menjador amb cuina tipus "office" incorporada, un servei, un dormitori tipus suite amb vestidor i bany complert, un aparcament-bugader i l'escala d'accés a la planta superior. 

La planta pis primer està formada per tres dormitoris, un bany, un distribuídor i les escales d'accés a la planta inferior. 

Cliqueu a la imatge per engrandir-la. 

Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1jcHM51XaMeruJ2A2cX0FQe0c-4pO7MAj/view?usp=sharing

Mòdul bàsic 2018

5 de febr. 2018, 8:48 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 22 de febr. 2018, 8:18 ]

Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2018, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic en 492 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0135. Aquest índex i el nou mòdul bàsic, amb efectes per als treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, entrarà en vigor l'1 de gener de 2018.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:
Coeficient d'actualització (Ca):  1,79
Factor d'actualització (Fa):       10,78
Coeficient d'actualització (Ka):  1,46

Finalització de les obres d'ampliació de l'habitatge del carrer Llebeig número 43 de Vilobí d'Onyar

27 de des. 2017, 9:50 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 27 de des. 2017, 9:54 ]


En data 30 d'octubre de 2017 es donaren per finalitzades les obres per a l'ampliació de l'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Llebeig número 43 de la urbanització "Can Tarré" de Vilobí d'Onyar, quines obres es donaren per iniciades el proppassat 24 d'abril d'enguany. 

En base a les preexistències de l'immoble, i en base a les necessitats de la propietat, s'ha realitzat la reforma i ampliació de l'edifici preexistent.

A la planta baixa, s'ha fet una sala polivalent, un servei i les escales d'accés a la planta superior. 

A la planta pis primer, s'han fet dos nous dormitoris. Aquests es situen dos esgraons per sobre de la resta de la planta, de manera que la primera de les sales polivalents tingui més alçada. 

Aquesta intervenció s'ha fet sobre un edifici en "L" que bastit l'any 2005 en base a un projecte ja realitzat per Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1uUeoesCrX5TTUSYQJ_3p4ul4Ar1oTal8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10UKfxCz67r0Npc0am7bTwZJu0vsyAyGL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xLp4ou8IzUGuDC8eRUVahGYyo5AIP8Ra/view?usp=sharing


0767-Avanç PU Les Carolines

27 de des. 2017, 9:13 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 27 de des. 2017, 9:31 ]


Aquest treball pretén definir les obres d'acabat d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Pla d'Actuació Urbanística número 7 "Les Carolines" del terme municipal d'Arenys de Mar. 

L'àmbit del PAU conté la urbanització dita "Les Carolines", la qual es troba situada a llevant del terme municipal d'Arenys de Mar, delimitada a nord i a oest per Sòl No Urbanitzable, a est pel Pla Especial Can Linatti situat en Sòl No Urbanitzable, i a sud pel Sòl Urbà No Consolidat on hi ha el PAU 39 Les Carolines Sud 2 i el Sòl Urbà No Consolidat on hi ha el PAU 12 Les Carolines Sud 3. 

A grans trets, podem dir que l'àmbit d'aquesta UASU es troba quasi totalment consolidat per l'edificaqció, i està en bona part urbanitzat, si bé resten per realitzar algunes obres d'acabat d'urbanització i l'obertura del vial nord de connexió amb la xarxa de camins rurals que es determina a la fitxa del P.O.U.M. Aquestes obres són necessàries perquè l'Ajuntament pugui fer la recepció de les obres d'urbanització. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Clique AQUÍ per anar a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/19tgg7TKC5ItGH67rY18PZUnKtgTy23rB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qk-mMxNCfIJEtHsZQQo8YtwLXDG95-q1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wE86_TZbngmtBZyM1KmqaxJPpzmQvg1V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15KB06Vi0_QEIm0lJWLkfJ6DxftuCZdsJ/view?usp=sharing1-10 of 64