Segueixen les obres de bastiment de l'habitatge del carrer Sa Guàrida 12 de la urbanització Les Vil·les d'Arenys de Mar

Avancen les obers per al bastiment d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sa Guàrdia número 12 de la urbanització Les Vil·les d'Arenys de Mar. 
La proposta edificatòria contempla un edifici esglaonat format per dos nivells diferenciats, format cadascun d'ells per dues semi-plantes, a fi efecte d'aconseguir una millor integració de l'edifici en la parcel·la.

La planta baixa conté la zona de dia, formada per una sala d'estar - menjador, una cuina, un rebedor, un servei i un bugader, a més de l'escala d'accés a les plantes superiors. 

Des de l'aparcament s'accedeix al nucli d'escala, i també a un espai destinat a instal·lacions. 

La planta pis primer està formada per dues semi-plantes més, amb un total de tres dormitoris (dos dobles i un senzill), un dormitori tipus suite i tres banys. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Clique aquí per accedir a la fitxa curricular complerta 

https://drive.google.com/file/d/1TCeVwCVxbFwx3FOu2U6X-pErB_USaWpW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mvunoWpEMP_G_m_-NS5KZiN5SciMDnJg/view?usp=sharing

Bloc 1 - Grup Sagrada Família Arenys de Mar

21 de set. 2020, 12:22 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 21 de set. 2020, 12:29 ]


En data 21 de setembre de 2020 s'han donat per finalitzades les obres de reparació de balcons i façanes del bloc 1 del Grup Sagrada Família d'Arenys de Mar. 

Es tracta d'un edifici aïllat de 13 plantes. S'ha fet una interveció per reparar aquells elements de la façana que presentaven deficiències: 

- Cantells i paviments dels balcons
- Tancaments de vidre emmotllats dels nuclis de comunicacions verticals
- Esquerdes, fissures i pèrdues de material al revestiment de la façana. 
- Deficiències en el traçat de les instal·lacions exteriors. 

Cliqueu a les imatges per engrnadir-les
Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complertasd
https://drive.google.com/file/d/1F6K-uJCvIm1syotyKX4ry_2Tg1uzBC-D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rn8FwE3-dW6nX89gvZ9Pf3YWOYOYLdGJ/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/10-j4xcNWr9AplcdwZsS0Q7fqyl5rYxaz/view?usp=sharing

Aprovació inicial de la MP del POUM de Vilagrassa

3 de jul. 2020, 11:36 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 3 de jul. 2020, 11:43 ]


El Ple de l'Ajuntament de Vilagrassa, en sessió celebrada en data 30 de juny de 2020, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit del polígon industrial PAU-07 sector XM "Lo Pla d'Anglesola". 

És un sector amb pla parcial aprovat anomenat "lo pla d'Anglesola", el qual encara no està desenvolupat. Té la presència inmediata de l'autovia A-2 i la carretera C-53, a més de la proximitat de l'Eix Transversal que es la carretera C-25. 

La Modificació puntual proposa per una banda l'ampliació de la rotonda existent d'accés al polígon, tot dimensionant-la adequadament. 

Per altra banda una ampliació d'usos a una de les claus urbanístiques existents al sector, tot afegint l'ús hoteler a més de l'ús industrial inicial. 

Cliqueu aquí per anar a l'edicte d'aprovació. 
Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta
https://drive.google.com/file/d/1oC7JG7C8sdJmiuk1ghle6-SMqeNf7IiP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GTV70zbEBSCf0DY-CwVeE57jFEjdhGYP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CkakP2G6QL5yc6wPE6dGS0sfbGGSyGL_/view?usp=sharingModificació Puntual Torrent Malet

1 de juny 2020, 12:53 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 1 de juny 2020, 13:20 ]


El sector del Torrent Malet és un dels darrers sectors desenvolupats al terme municipal de Premià de Mar, i està situat a l'extrem de ponent del municipi, al costat dels de Premià de Dalt i del Masnou. Es un sector pensat per a usos industrials, terciari, d'oficines i d'equipaments, és a dir, usos no residencials, per tal de completar l'oferta d'activitats del municipi. 

La zona oest del sector està previst per a usos d'oficines. La ubicació de les oficines és complexa, perquè requereix una situació central respecte dels nuclis urbans respectius, no prosperant en zones perifèriques, excepció feta d'aquelles poblacions amb un nombre d'habitants important o molt important. 

Es proposa, doncs, un canvi d'ubicació dins del propi sector, però en l'extrem oposat, sobre l'alineació de la Gran Via, el carrer principal de Premià de Mar, i futura prolongació de la part nord del Masnou. Amb aquest canvi es pretén facilitar la necessària accessibilitat dels usos proposats, en un contenidor de volumetria definida, mantenint el tipus d'ordenació. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta.
https://drive.google.com/file/d/12pzHqbKM58rL1Qp6KTjmDiuo7aw40m-J/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/_draft_post-21/0878-TorrentMalet-topo-150.jpg

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/_draft_post-21/0878-TorrentMalet-prop-150.jpg

Restabliment dels terminis administratius

27 de maig 2020, 9:13 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 1 de juny 2020, 13:39 ]

El proppassat dissabte 23 de maig es va publicar al BOE el Reial Decret 537/2020 de 22 de maig que, entre d'altres qüestions, prorroga l'estat d'alarma fins al 7 de juny i disposa l'aixecament dels terminis administratius, civils i judicials

http://www.dauonline.com/noticies

1 de juny: tornen a comptar els terminis administratius
Pel que fa als terminis administratius, la nova norma estableix que l’aixecament de la seva suspensió sigui el dilluns 1 de juny, data en què es tornaran a reprendre per presentar esmenes d’un projecte, executar les obres emparades per una llicència, presentar la proposta en paper d’un concurs de projectes... entre d’altres exemples.
 
http://www.dauonline.com/noticies
4 de juny: tornen a comptar els terminis civils i judicials
Pel que fa els terminis civils i judicials, és a dir, els que no són de caràcter administratiu, el Reial Decret disposa que l’aixecament de la seva suspensió sigui a partir del dijous 4 de juny. A partir d’aquesta data tornaran a activar-se, per exemple, els terminis per reclamar una factura d’honoraris pendents o interposar accions per reclamar per patologies de la construcció, i també s’activaran tots els terminis de caràcter judicial.
http://www.dauonline.com/noticies

Nou càlcul de finalització de terminis
Per calcular quan acaben els terminis, cal comptar talment com si els dies que han transcorregut des del 14 de març fins al dia 31 de maig o fins al dia 3 de juny (en funció del cas) no haguessin existit. 

Hi ha casos en què els terminis, en comptes de reprendre's -continuar allà on s’havien aturat- es reinicien de nou -comencen altre cop des del principi-. Aquest seria el cas, per exemple, dels recursos administratius. També cal tenir present que els terminis poden ser de dies naturals (compten tots) o de dies hàbils (exclouen dissabtes, diumenges i festius). 

Aixecament suspensió activitats

25 de maig 2020, 8:45 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 27 de maig 2020, 9:04 ]

El proppassat dissabte dia 23 de maig, fou publicat al BOE l'odre del Ministeri de Sanitat (SND/440/2023 de 23 de maig) per la qual s'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents, la qual fou establerta per l'ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, i posteriorment esmenada per l'ordre  SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'ordre SND/340/2020. 

https://drive.google.com/file/d/1W5TZB_B4za4O14-G33-snwsZ5eQ8_T7B/view?usp=sharing

Es poden reprendre, doncs, les tasques en edificis existents, estiguin o no habitats, tot garantint les mesures higièniques. Caldrà, en aquest sentit, que els treballadors estiguin informats i segueixin totes les mesures preventives necessàries que determini la direcció facultativa (distància mínima de dos metres entre persones, mascaretes, rentamans o líquid desinfectant, etc.). 

Notícies

0804 Rivamar - Talús

1 de maig 2020, 8:50 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 1 de maig 2020, 9:23 ]


En data maig de 2020 ha estat redactat el projecte per a l'estabilització d'una part del talús posterior de l'edifici Rivamar d'Arenys de Mar. Es tracta d'una finca allargassada, amb accés des del Rial de Canalies. A la part posterior hi ha un espai enjardinat i una zona lliure on hi ha una piscina. 

L'espai entorn a la piscina és un espai quin talús de terres ha patit en els darrer mesos dues esllavissades tot coincidint amb els darrers episos de fortes pluges haguts. La primera d'elles va fer que la sorra arribés a la piscina, obligant al seu buidat i neteja. 

Es proposa el sanejat de les terres del talús de tipus vegetal inestables, la col·locació d'una recollida d'aigües del cap del talús i la seva conducció fins al peu del mateix. 

Al talús es disposà d'una xarxa antierosiva i una retícula romboïdal de calbe metàl·lic d'acer i ancoratges mitjançant bulons realitzats amb barra d'acer injectats amb beurada d'aigua/ciment. 
https://drive.google.com/file/d/1b-PEymPb1XnSXrL0A6VWrcjxXI3yyTNQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ExV19B2n1jX-H7qm9Mqd9LY-ee7jKMWZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ExV19B2n1jX-H7qm9Mqd9LY-ee7jKMWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U40R1s2Qxrd2VlhkMQSR6ky7fOvgRS8C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Aa-g0WPZjH3Xj61AvWIwvCwZrYZI64Dc/view?usp=sharing

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar en l'àmbit del Col·legi Cassà

21 d’abr. 2020, 3:57 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 1 de maig 2020, 8:27 ]


El conjunt del Col·legi Cassà està situat al carrer Sant Pere número 43, en ple nucli antic de la població, i es composa d'una part edificada, en forma d'un bloc alineat a vial i entre mitgeres, i un seguit d'espais esportiu i lúdics, situats entre la pròpia part edificada i la baixada de Sant Antoni. 

La Modificació puntual planteja modificar l'ús actual de la finca per tal de donar-li un nou ús diferent de l'ús ensenyament hores d'ara vigent, tot replantejant el paper d'aquesta peça urbana en la població. 

Caldrà en tot cas completar la difícil estructura general i orgànica del centre de la població, així com incorporar-ho nous espais lliures públics procedents de les cessions, a més de places d'aparcament per als veïns i per als futurs usuaris de l'edifici. 


Feu clic a les imatges per ampliar-les. 

Feu clic aquí per a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1_5BFCb737qqYdslyzLX-sVX_M9OnT6LR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s9nypep1_o4mssUhSNHf_HX7ZRtrVcyN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YHG5JvevmX1MTfbXunyNZV85DQN_2otn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xj8h_7Ey-HDqfK5WyMuHLMK6R1-WFCgY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vaPqjBufyVUP7EyXCnUH6YgTBqnY1zaN/view?usp=sharingModificació Puntual del POUM de Vilagrassa al sector Xm "lo pla d'Anglesola"

21 d’abr. 2020, 3:52 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 21 d’abr. 2020, 3:56 ]


En el terme de Vilagrassa, a la comarca del Urgell, i situat entre els nuclis de Vilagrassa i Anglesoa, hi ha un sector industrial amb pla parcial aprovat anomenat "lo pla d'Anglesola", el qual encara no està desenvolupat. 

Té la presència inmediata de l'autovia A-2 i la carretera C-53, a més de la proximitat de l'Eix Transversal que es la carretera C-25. 

La Modificació puntual proposa per una banda l'ampliació de la rotonda existent d'accés al polígon, tot dimensionant-la adequadament. 

Per altra banda una ampliació d'usos a una de les claus urbanístiques existents al sector, tot afegint l'ús hoteler a més de l'ús industrial inicial. 

Feu clic a les imatges per ampliar-les. 

Feu clic aquí per a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/open?id=1oC7JG7C8sdJmiuk1ghle6-SMqeNf7IiP

https://drive.google.com/open?id=1GTV70zbEBSCf0DY-CwVeE57jFEjdhGYP

https://drive.google.com/open?id=1CkakP2G6QL5yc6wPE6dGS0sfbGGSyGL_


Continuen les obres de bastiment de l'habitatge del carrer Sa Guàrida 12 de la urbanització Les Vil·les d'Arenys de Mar

6 de març 2020, 14:28 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 6 de març 2020, 14:33 ]


HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT AL CARRER SA GUÀRDIA NÚMERO 12  de la URBANITZACIÓ "LES VIL·LES" D'ARENYS DE MAR

La proposta edificatòria contempla un edifici esglaonat format per dos nivells diferenciats, format cadascun d'ells per dues semi-plantes, a fi efecte d'aconseguir una millor integració de l'edifici en la parcel·la.

La planta baixa conté la zona de dia, formada per una sala d'estar - menjador, una cuina, un rebedor, un servei i un bugader, a més de l'escala d'accés a les plantes superiors. 

Des de l'aparcament s'accedeix al nucli d'escala, i també a un espai destinat a instal·lacions. 

La planta pis primer està formada per dues semi-plantes més, amb un total de tres dormitoris (dos dobles i un senzill), un dormitori tipus suite i tres banys. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Clique aquí per accedir a la fitxa curricular complerta 
https://drive.google.com/file/d/1wYERRNYa-MWUMBGwUFaITvwmojgWP8wt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QJZy-NjoqyP-7HVSjWsxBniTbwu1qtTq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UIumBEMWq8Db-TluTWkQHgy_pvRpxYhp/view?usp=sharingRiera de Sant Pere 136b - Premià de Dalt

6 de març 2020, 14:07 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 6 de març 2020, 14:15 ]


En data 5 de febrer de 2020 s'han donat per finalitzades les obres per a un HABITATGE UNIFAMILIAR A LA RIERA DE SANT PERE número 136b de PREMIÀ DE DALT

Han consistit les obres en un habitatge de planta baixa i una planta pis. Es col·loca la nova edificació colindant a l'edificació existent, tot deixant el màxim de parcel·la lliure. La forma de l'edifici parteix d'una proposta rectangular que s'adapta a les mitgeres posterior i lateral de la finca per aprofitar al màxim l'espai disponible, per destinar l'espai lliure a terrasses, zones verdes i horts. 

La planta baixa conté la zona de dia, que està formada per la sala d'estar - menjador amb cuina tipus office, la bugaderia, un dormitori, un bany complert i les escales d'accés a la planta superior. 

La planta pis primer conté la zona de nit, i està formada pel dormitori principal tipus suite amb bany incorporat, tres dormitoris dobles, un bany i les escales d'accés a la planta inferior.  

L'aparcament està situat a la zona més propera al carrer, sent exterior i descobert. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1sQLsM5_O6_5i8KG_tyQtIkfuRd6j73Bo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1br0nwN2qS8G2ieLsEOItXk0P-lOPFTzq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14X4EB3ZhqgyzYE-HMNuhuuhLaSJ5PFpZ/view?usp=sharing1-10 of 96