PMU Oris 1 - Oris

publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el ]


El PMU comprèn el nucli anomaenta com Orís o Can Branques, i forma part d'un sistema urbà centrat en la vila de Torelló. Es tracta d'un sector discontinu de sòl urbà no consolidat on es preveu un màxim de 9.582,00m² de sostre per a un màxim també de 110 habitatges. A la pràctica, però, el sector és equiparable a un sector urbanitzable. 

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Premeu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta
https://drive.google.com/file/d/1G4l5zzO_qie6Yu_jYXWPRcVXHZe6LcrE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QCBM-vBtZ133-pjbUONkiATxgBHKhBrM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VU41bqHiy8DLEmpAZxlR4Wj6MQdm2Zfg/view?usp=sharing


Can Surell de La Garriga

29 de maig 2019, 12:43 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 29 de maig 2019, 13:01 ]


Redactat el Projecte bàsic per a la consolidació, adequació i reforma d'una part de l'edifici dit "Can Surell" de La Garriga. 

Es tracta d'un edifici catalogat pel vigent Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de la Garriga, amb un nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). 

La intervenció proposa l'adequació de les plantes baixes i pis primer per a passar d'un ús habitatge a un ús comercial. Es fa també la restauració de la façana principal preexistent.

Cliqueu a la imatges de la dreta per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1Uv7pNwO4kGwk3forFwxSQgfwJz0sfWXq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zxx1QI2VkE7jLg8zU_qY8HAQWJ7Z1A9M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tpnUFxUmjMu8nIE9itWhpk10fad0zeWB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ChxZWGkj-D9FIAZz6DvC8jUS2ov4VBzK/view?usp=sharing
Busquem aparellador o arquitecte tècnic

3 de març 2019, 12:25 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 13 de març 2019, 8:35 ]

Vols treballar amb nosaltres? 
Busquem un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació per començar a col·laborar amb el despatx. Les tasques són de projecció tant en l'àmbit de l'edificació com de l'urbanisme. 

Si et pot interessar posa't en contacta amb nosaltres a

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/Inici obres urbanització Can Batlle - Dosrius

3 de març 2019, 11:54 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 3 de març 2019, 12:31 ]


S'han iniciat les obres per a la urbanització de l'àmbit destinat a equipaments de Can Batlle de Dosrius, on Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP assumeix la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut. 

S'està treballant hores d'ara amb el moviment i contenció de terres i amb les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals i pluvials. 

Cliqueu a la imatges de la dreta per engrandir-la. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/10NosMlj0661smfE25GtMLUlgDLDHQENI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11NbdPlWZzzHyXz1AIfGEiuGpN0iK6Rf1/view?usp=sharing

Totes les fotos: 
© Ajuntament de Dosrius

Mòdul bàsic 2019

22 de gen. 2019, 12:22 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 6 de març 2019, 13:12 ]

El COAC fixa el nou Mòdul Bàsic per al 2019

Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes dels treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 504 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0328. Aquest índex i el nou mòdul bàsic han entrat en vigor l'1 de gener de 2019.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:
Coeficient d'actualització Ca:  1,83
Factor d'actualització Fa:       11,02
Coeficient d'actualització Ka:  1,50

NADAL 2018

12 de des. 2018, 23:27 publicada per Jordi Fernandez

http://www.dauonline.com/

Reforç i rehabilitació del dipòsit municipal d'aigües nº4 de Premià de Dalt

4 de des. 2018, 2:08 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 4 de des. 2018, 2:17 ]


El passat dilluns dia 3 de desmbre de 2018 es varen donar per Iniciades lesobres de reforç i rehabilitació del dipòsit municipal d'aigües número 4 de Premià de Dalt. 

Consisteix l'actuació en:

- Sanejar i reforçar l'actual estructura de forjats unidireccional de bigues de ciment aluminós amb greus patologies, per a garantir així l'estabilitat estructural de l'edifici.

- Restablir les condicions de salubritat mitjaçant els tractaments superficials necessaris per un equipament d'aquestes característiques. 

- Creació d'un nou accés per a persones a l'interior del dipòsit des de l'interior d'aquest espai annex, degut a la impossibilitat d'accés des de la part superior del dipòsit. 

Promotor: SOREA
Situació: Camí de la Pedrera número 19 de Premià de Dalt
Superfície: 40m²
Pressupost d'Execució Material del projecte: 17.779,75€
Constructor:  Construccions J.Corbera i fills S.L.
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS:  Jordi Fernández Muñoz
Any: 2016 - 2019 (previsió)

Cliqueu a les imatges de la dreta per ampliar-les. 

https://drive.google.com/file/d/1sX2b5Nvj8TFgSCFm1a7P-BTsx4A7aGsX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kAjEp2oRJKCMvzQba4PexEWWpBe4tZd9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vmtQx1nisSewzFYW30TYIZ7fyVfyfAwi/view?usp=sharing


Direcció de les obres d'urbanització de Can Batlle

26 de nov. 2018, 1:56 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 26 de nov. 2018, 3:30 ]


El proppassat divendres dia 23 de novembre, Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP signà el contracte d'adjudicació del servei de direcció de les obres d'urbanització en l'àmbit d'equipaments esportius de Can Batlle de Dosrius

Clique a la imatge de la dreta per engrandir-la. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 

Aquí l'enllaç de la notícia a la web de l'Ajuntament de Dosrius
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXb2ZqMlo2NmhSclk/view

Tres noves direccions d'obra d'edificació

10 de nov. 2018, 0:46 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 10 de nov. 2018, 1:07 ]


En data agost de 2018 es varen donar per endegades les obres per al bastiment d'un habitatge unifamiliar a la Riera de Sant Pere número 136 de Premià de Dalt. Fet el micro-pilotatge previst, en aquests moments s'estan executant les riostres de la fonamentació, prèviament a l'execució dels murs de càrrega de l'edifici. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta


També en data agost de 2018 es donaren per encetades les obres per a la rehabilitació de l'edifici dit "Can Salomó" de Premià de Mar, quin objectiu és l'actuació necessària a l'edifici per tal de poder-lo destinar a acollir entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.). En aquests moments s'està executant la nova fonamentació i estructura de l'edifici, paral·lelament a les demolicions previestes al projecte. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 

En data novembre de 2018 s'han donat per iniciades les obres per a la reforma interior de l'habitatge entre mitgeres situat al carrer de les Torres número 8 de Sant Joan Despí

Aquesta proposta inclou la restauració de la façana principal de l'edifici i la creació d'una piscina a pati inteior de l'edifici. 

Cliqueu a les imatges per a engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/1dMUtLP7QGKKTHPjQ09TGTM5ENEEUKuK5/view?usp=sharing
Sant Pere, 136 de Premià de Dalt


https://drive.google.com/file/d/1UKNvDuFfq2F7Xl1h4dI6NB8HlurZCny3/view?usp=sharing
Casa dita Can Salomó de Premià de Mar


https://drive.google.com/file/d/1BiFI1Pf5ohGJ2unsTT8_wDhB-wIFBJFS/view?usp=sharing
Carrer de les Torres, 8 de Sant Joan Despí

2a fase de les obres de reurbanitzacióde la part baixa de la Riera d'Arenys de Mar

22 d’oct. 2018, 13:22 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 22 d’oct. 2018, 13:44 ]


El proppassat mes de setembre s'iniciaren les obres del costat dret de la 2a fase de les obres de rehabilitació del centre comercial urbà a la Reira d'Arenys de Mar.  

El projecte preveu el tractament de voreres, substitució de pavimentació, reordenació del mobiliari urbà, reposició de l'arbrat, millora de l'enllumenat, regulació dels vetlladors, canalització de les aigües de pluja, renovació del clavegueram i de la xarxa de subministrament d'aigua i nova xarxa de telecomunicacions. 

https://drive.google.com/file/d/1wKWrPHz6h1La1caLgnRKzMV9l60S3wtZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HCGshQWgCkEpZT5H3vKcsBYXj8T3bRHP/view?usp=sharing


1-10 of 72