Notícies‎ > ‎

Actualització del Mòdul 2014

2 de gen. 2014, 2:02 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 2 de gen. 2014, 2:08 ]
La Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2013, va adpotar vàlidament l'acord següent:

Mòdul bàsic 2014
S'acorda fixar el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul del drets d'intervenció col·legials per a l'any 2014, per treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l'1 d'octubre de 2010, en 487€, restant, per tant, el valor de l'index d'intervenció en 1,0032. Aquest índex d'intervenció i el nou mòdul bàsic entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2014 i per a la seva obtenició s'han observat les variacions experimentades pels preus de mà d'obra i materials en el període comprès entre el juny de 2012 i el juny de 2013, aplicant ler fòrmules polinòmiques números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970, obtenint-ne un coeficient del -0,65%. Aquest decrement s'ha aplicat directament al valor del mòdul de l'any anterior. 

Factor d'actualització 2014
Per a l'any 2014, i amb efectes des del proper 1 de gener, s'acorda aplicar un increment de 1.7% segons dades de l'IPC de Catalunya d'agost de 2012 a agost de 2013, sobre factor d'actualització ka, pel que fa referència a la seva aplicació en el càlcul de drets d'intervenció de treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l'1 d'octubre de 2010.

La resta de coeficients d'actualització, Ca i Fa, així com els coeficients d'actualització de Direccións d'obra, als mateixos efectes que l'apartat anterior, es fixen amb el mateix criteri en els valors següents:

Coeficient d'actualització (Ca)        1,76
Factor d'actualització (Fa)           10,58
Coeficient d'actualització (Ka)        1,44

Coeficient d'actualització de pressupostos per direccions d'obra 2014

2013    1.02                2012    1.05                2011    1.08
2010    1.10                2009    1.10                2008    1.15
2007    1.19                2006    1.23                2005    1.36
2004    1.45                2003    1.47                2002    1.50
2001    1.52                2000    1.59                1999    1.62

Pressupost màxim per als Estudis Bàsics de Seguretat i Salut
Tanmateix, als efectes de possibles visats voluntaris la Junta de Govern acorda fixar el límit de Pressupot d'Execució Material en 280.000€ per a projects amb Estudi de Seguretat i Salut.