Notícies‎ > ‎

Aprovacions definitives de les Modificacions Puntuals del POUM d'Arenys de Mar en l'àmbit del PAU 15 "La Presentació" i del POUM de Cardedeu al sector PMU - 26 "Can Boixadera"

17 d’oct. 2017, 12:43 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 17 d’oct. 2017, 13:11 ]
En data 28 de setembre de 2017, el Conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt APROVAR DEFINITIVAMENT la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Arenys de Mar, a l'àmbit del PAU 15 "La Presentació", promoguda i tramesa per l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 

Cliqueu aquí per veure la resolució. 

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0747-mp-la_presentacioAltrament, la Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió 5 d'octubre de 2017, va va acordar l'APROVACIÓ DEFINITIVA de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector PMU-26, Can Boixadera, de Cardedeu, promogut i tramès per l'Ajuntament de Cardedeu. 

Cliqueu aquí per veure l'aprovació.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/aprovacionsdefinitivesdelesmodificacionspuntualsdelpoumdarenysdemarenlambitdelpau15lapresentacioidelpoumdecardedeualsectordesolurbanitzable-26canboixadera/0272-o01_ZONIFICACIO-1116.jpgComments