Notícies‎ > ‎

Inici de les obres a l'edifici Rivamar


En data 10 de juny es donaren per encetades les obres de reparació dels balcons de la façana principal de l'edifici Rivamar, situat al Rial de Canalies número 1 d'Arenys de Mar.  

Es tracta d'un edifici aïllat de 7 plantes amb un total de 77 entitats, i una total superfície construída de 6.279m². 

Es proposa una interveció per reparar aquells elements de la façana que presenten deficiències a reparar, i que són: 

- Cantells de balcons de formigó vist
- Paviment, sòcols de voladiu i sòcols
- Neteja i reparació dels paraments d'obra de fàbrica vista
- Reparació de les juntes de dilatació de l'edifici.

Els treballs han començat amb el repicat dels cantells de formigó, passivat d'armats i reparació amb morter adient de dits cantells. 

Clique a les imatges de l'esquerre per engrandir-les.

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1q-h_m3uuwRen4a5Ci1S3g_g0658FEazJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1E1OX-nwq7jfKC83D_ijW7UrD4rhhvQvQ/view?usp=sharing


Comments