Notícies‎ > ‎

M.B. 2011

25 de nov. 2011, 3:34 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 14 de nov. 2013, 12:29 ]
MÒDUL BÀSIC I INDEX D'INTERVENCIÓ PER AL 2011

Per a tots aquells expedients iniciats amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2010, el Mòdul Bàsic (Mb) a efectes de càlcul dels drets d'intervenció ha quedat fixat en 490€ per al 2011. Per tant, l'index d'intervenció (Io) queda fixat en 1.0094. Entraran en vigor el dia 1 de gener de 2011, i per la seva obtenció s'han observat les variacions experimentades pels preus de mà d'obra i materials en el període comprès entre juny de 2009 i juny de 2010, aplicant les fórmules polinòmiques números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970, obtenint-ne un coeficient del 0,8%.

ACTIALITZACIÓ DEL PRESSUPOST BÀSIC PER ALS ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT

El límit de pressupost d'execució material s'estableix en 280.000 Euros per a projectes amb estudi bàsic de seguretat i salut. 

FACTOR D'ACTUALITZACIÓ 2011

Coeficient d'actualització Ca: 1.63
Factor d'actualització Fa: 9.79
Coeficient d'actualització Ka: 1.33

COEFICIENTS D'ACTUALITZACIÓ DE DIRECCIONS D'OBRA PER AL 2011

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/mb2011/DAU%20dauonline%20modul%202011.jpg?attredirects=0

Comments