Notícies‎ > ‎

Mòdul Bàsic 2012

19 d’abr. 2012, 12:15 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 13 de febr. 2013, 13:10 ]
MÒDUL BÀSIC I ÍNDEX D'INTERVENCIÓ PER AL 2012
Per a tots aquells expedients iniciats amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2010, el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul dels drets d'intervenció es manté fixat en 490 € per al 2012. Per tant, l'índex d'intervenció (Io) continua sent 1,0094. Aquest valors es mantenen iguals que el 2011, donada la mínima variació experimentada en el càlcul de les fórmules polinòmiques (números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970) pels preus de la mà d'obra i els materials al sector de la construcció.

ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST MÀXIM PER ALS ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT
El límit de pressupost d'execució material s'estableix en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FACTOR D'ACTUALITZACIÓ 2012
Per a tots aquells expedients iniciats amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2010, per l'any 2012 i amb efectes des del proper 1 de gener, s'acorda aplicar un increment del 3% (segons les dades de l'IPC de Catalunya d'agost de 2009 a agost de2010) al factor d'actualització Ka, que queda en 1,33 a efectes de la seva aplicació en el càlcul dels drets d'intervenció.

La resta de coeficients d'actualització, Ca i Fa, així com els coeficients d'actualització de pressupostos de Direccions d'obra es fixen amb el mateix criteri en els següents valors: 

- (Ca) Coeficient d'actualització: 1,68 
- (Fa) Factor d'actualització: 10,09
- (Ka) Coeficient d'actualització: 1,37

COEFICIENTS D'ACTUALITZACIÓ DE PRESSUPOSTOS PER A LES DIRECCIONS D'OBRA 2011
Comments