Notícies‎ > ‎

Mòdul bàsic 2017

24 de des. 2016, 18:08 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 24 de des. 2016, 18:12 ]

Mòdul bàsic 2017

S’acorda mantenir el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2017, per treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, en 482 € restant, per tant, el valor de l’índex d’intervenció en 0,9929. Aquest índex d’intervenció i el nou mòdul bàsic entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i per a la seva obtenció s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprés entre juny de 2015 i juny de 2016, aplicant les fórmules polinòmiques números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970, obtenint-ne un coeficient del 0,2%. L’increment resultant no ha tingut incidència sobre el valor del mòdul de l’any anterior.

Actualització del pressupost màxim per als Estudis Bàsics de Seguretat i Salut

Tanmateix, als efectes de possibles visats voluntaris la Junta de Govern acorda fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització

Per a l’any 2017, i amb efectes des del proper 1 de gener, s’acorda aplicar un decrement de 0.1%, segons dades de l’IPC de Catalunya d’agost de 2015 a agost de 2016, sobre factor d’actualització Ka, pel que fa referència a la seva aplicació en el càlcul de drets d’intervenció de treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010.

La resta de coeficients d’actualització, Ca i Fa, així com els coeficients d’actualització de pressupostos de Direccions d’obra, als mateixos efectes que l’apartat anterior, es fixen amb el mateix criteri en els següents valors: 

Coeficient d'actualització (Ca):         1,76
Factor d'actualització (Fa):             10,57
Coeficient d'actualització (Ka):         1,44

Coeficients d'Actualització de pressupostos per les direccions d’obra 2017

Notícies

Comments