Notícies‎ > ‎

Mòdul bàsic 2018

5 de febr. 2018, 8:48 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 22 de febr. 2018, 8:18 ]
Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2018, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic en 492 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0135. Aquest índex i el nou mòdul bàsic, amb efectes per als treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, entrarà en vigor l'1 de gener de 2018.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:
Coeficient d'actualització (Ca):  1,79
Factor d'actualització (Fa):       10,78
Coeficient d'actualització (Ka):  1,46
Comments