Què fem‎ > ‎

Informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP ofereix els seus serveis per a la redacció i tramitació de l'Informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). La inpecció caldrà que es realitzi per part d'un tècnic competent, el qual analitzarà l'estructura, les instal·lacions comuns, l'envolvent, cobertes, habitatges, comerços i altres dependències si escau.

Posteriorment es realitzarà i tramitarà un informe on es qualificarà l'estat de l'edifici (l'ITE). Si la inspecció és satisfactòria, el tècni entrega dit informe a l'Agència de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya o altra administració actuant, i aquest emet el CERTIFICAT D'APTITUD de l'edifici, vàlid per un període de 10 anys. 
https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/que-fem

Darreres inspeccions realitzades: 
2018
Carrer Antoni Torrent número 19 d'Arenys de Mar
Carrer Antoni Torrent número 12 d'Arenys de Mar
Riera Bisbe Pol número 43 d'Arenys de Mar
Edifici Raymar d'Arenys de Mar
Grup Sagada Família - bloc 2 d'Arenys de Mar
Riera i Penya números 14-16 d'Arenys de Munt
Blocs 4 a 9 de Santa Maria d'Arenys de Mar
Carrer Anselm Clavé número 31 d'Arenys de Mar
2017
Grup Sagada Família - bloc 6 d'Arenys de Mar
Carrer Joan XXIII número 24 d'Arenys de Munt
Carrer Josep Anselm Clavé número 11 d'Arenys de Mar