Què fem‎ > ‎

gestió urbanística i immobiliària

- Gestió i assessorament urbanístic en general
- Gestió, administració i secretaria d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Juntes de Compensació, de Conservació, Associacions Administratives de Cooperació, etc.)
- Gestió i assessorament de Promocions Immobiliàries: Estudis de Promoció
- Gestió, assessorament i administració de Comunitats de Béns i de Comunitats de Propietaris
- Assessorament tècnic i administració de finques
Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP té una llarga trajectòria en la gestió urbanística i edificatòria, el resultat de la qual es pot palesar al CURRÍCULUM disponible. Aquesta experiència permet gestionar davant els diversos agents processos edificatoris i urbanístics cada vegada més complexos. Som coneixedors de tots aquests agents, incloses les administracions de tipus municipal o supra-municipal.