Què fem‎ > ‎

plans i projectes urbanístics- Planejament de tipus general
- Planejament de tipus derivat: Plans Parcials i Plans de Millora Urbana
- Plans Especials
- Estudis de Detall i Ordenacions Volumètriques
- Projectes de Reparcel·lació
- Parcel·lacions, compartimentacions, divisions i agregacions, etc.
- Projectes i direccions d' obres d'urbanització. 


L'experiència professional de Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP, la qual palesar al nostre CURRÍCULUM, ens permet oferir tot tipus de treball relacionat amb l'urbanisme i amb les obres d'urbanització, inclosa la gestió  urbanística i la gestió d'Entitat Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat. 

Cal tenir en compte que la diversitat i complexitat de tasques en el planejament urbanístic obliguen a la formació d'equips interdisciplinars o amb especialitats professionals diferents per a cada tasca en concret.