Què fem‎ > ‎

documentació tècnica, jurídica i administrativa

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/que-fem
- Projectes de divisió en règim de propietat horitzontal
- Certificats d'obra nova i d'antiguitat
- Identificació de finques cadastrals i registrals
- Informes i dictàmens en general
- Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació
- Certificació energètica d'edificis preexistents
Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP ofereix tot tipus d'ajudes en la redacció, gestió i tramitació de documentació tècnica, jurídica i administrativa necessària per a la regularització o desenvolupament de béns immobles.