0249-RCBYRA-VILAMAJOR

Cliqueu a les imatges per ampliar-les

L'exposiciió a la intempèrie de la coberta fa que tots els materials estiguin sotemesos a un elevat sla tèrmic, afavorint elevades dilatacions i contraccions i una fatiga dels materials encarregats de la impermeabilització.

Es fa el canvi de peces de policarbonat dels lluernaris, refer pendents de les canals i renovar la impermeabilització de la totalitat de les juntes de les peces de la coberta.

Es tracta d'un edifici industrial amb una superfície construïda de 12.126m², el qual fou bastit l'any 2004 en un solar de 18.505m². Està format per una planta baixa destinada a la producció i una planta altell destinada a magatzem i oficines. La coberta té una superfície de 8.966m².

La coberta és de tipus pla i està formada per peces de xapa corbada tipus sandwich d'acer galvanitzat, i també per lluernaris de policarbonat. La recollida d'aigües es fa per dos tipus de canals planes, també de xapa d'acer galvanitzat.

Promotor: -

Situació: Carrer Oceania 8 de Sant Antoni de Vilamajor

Superfície de la coberta: 8,966m²

Pressupost d'Execució Material: 64.312,45€

Constructor: IMPERQUEZADA SL

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2020-2021

Obres per a la reparació de la coberta de la nau del carrer Oceania núm.8 de Sant Antoni de Vilamajor