0708-LaBolera

Promotor: Ajuntament de Caldes de Montbui

Situació: part de l'àmbit dit La Bolera

Superfície àmbit:

Fase 1: 2.136m²

Fase 2: 1.029m²

Fase 3: 702m²

Pressupost d'Execució Material:

Fase 1: 560.536,63€

Fase 2: 272.287,65€

Fase 3: 210.836,41€

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Empresa constructora: Pendent de licitació

L'abril de 2010 fou redactat el Projecte d'obres per a la re-urbanització de l'àmbit "Camp de l'Arpa - La Bolera" de Caldes de Montbui, el qual contemplava la re-urbanització del que al seu dia va constituir el primer eixampla del nucli històric de Caldes de Montbui. Es tractava d'un àmbit molt extens quin pressupost estimat per a l'execució de les obres va motivar que no s'abordessin les obres allí contemplades.

Precisament degut a aquesta secció disponible es planteja una secció de carrer que situï a un sòl nivell la cirulació vianant i rodada, tot suprimint gran part de l'aparcament en superfície.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les

Pel que fa a la mobilitat de l'àmbit, atesa la secció de vials disponibles i la seva naturalesa, cal entendre que aqeusta haurà de restar limitada al pas de vianants i a una circulació de vehicles de tipus veïnal i de serveis.

L'àmbit actual està comprès entre els carrers George Lawrence, buenos Aires, Montserrat i Pi i Margall, tot dividint-lo en tres fases distintes d'execució, de manera que els treballs siguin abordables des del punt de vista econòmic.

Així les coses es proposa la re-urbanització únicament d'una part de l'àmbit dit "La Bolera" cara a la posta al dia de les seves instal·lacions, a la renovació dels seus paviments i a la re-ordenació del seu mobiliari urbà i senyalització.