0748-Arranjament de la coberta de l'edifici dit LaTortuga de Dosrius

Es tracta d'un edifici industrial bastit la primera meitat dels anys 50 i hores d'ara sense ús, el qual va acollir la fàbrica de Manufacturas Cañamás (anomenada popularment La Tortuga), i que al seu moment suposà l'inici de arribada d'empreses tèxtils al municipi.

S'ha utilitzat un dron com ajuda a la caracterització de patologies de coberta.

1. Aixecament altimètric i planimètric de l'edifici existent.

2. Grafiat de patologies interiors i exteriors

3. Redacció d'un projecte bàsic i executiu per a l'arranjament de la coberta actual de l'edifici.

Les tasques han consistin en:

Promotor: AJUNTAMENT DE DOSRIUS

Situació: carrer Major número 82 - Dosrius

Superfície: 3.701,77m²

Pressupost d'Execució Material: 247.338,91€

Constructor: Pendent d'adjudicació

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Aparellador i Coordinacó SS: -

Any: 2.020 -

Arranjament de les cobertes de l'edifici dit La Tortuga, situat a la urbanització de Can Massuet del Far de Dosrius.

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.