0804-Bonaire6-coberta

Es proposa una nova estructura de fusta, pannell sandwich i teula àrab.

L'operació de substitució afecta a la part supeior de l'edifici colindant amb el carrer de Les Escolapies, afectant al pis 3r 2a i una part del pis 2n 1a.

Promotor: Comunitat de Propietaris

Situació: Carrer Bonaire, 6 d'Arenys de Mar

Superfície: 65m²

Pressupost d'Execució Material: 34.848,32€

Constructor: Jonathan Sánchez Ríos

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Fase de Treball: Direcció de les obres

Arquitecte Director: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2020 - 2021

Es tracta d'un edifici de l'any 1.930, amb façanes als carrers Bonaire i carrer de Les Esolapies.

Es proposa la substitució d'una part de la coberta de l'edifici siutat al carrer Bonaire 6 d'Arenys de Mar.

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.