0778-JRSole_Traster

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

Promotor: J.R.S.

Situació: Carretera de Lourdes número 23 2n-1a - 08358 Arenys de Munt

Superfície: 16,92m²

Pressupost d'Execució Material: 7.747,67€

Constructor: Jaume Fabré Pruna

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Direcció d'Execució: -

Coordinacó SS: Ramon Caballé i Roca

Any: 2016 - 2017

En base a la vigent normativa urbanística del terme muncipal d'Arenys de Munt, es proposa la creació d'un espai sota coberta inicialment destinat a traster, com a resultat de la substitució d'una part de l'actual coberta plana existent per una coberta inclinada, junt a l'actual badalot d'escala, tal i com han fet algunes de les finques veïnes. A dit espai s'hi accedeix des del terrat existent, per una porta lateral.

El proppassat 30 de maig de 2017 es donaren per finalitzades les obres per a la realització d'un traster a la planta sotacoberta de l'habitatge situat a la Carretera de Lourdes 23 2n-1a d'Arenys de Munt.